Prirodzené a logické dôsledky – nástroj k zodpovednosti

Efektívna komunikácia s dieťaťom prehlbuje vzájomné pozitívne vzťahy  v rodine a buduje dôveru a porozumenie. Rovnako i rešpektujúce verbálne vyjadrenie vzniknutých problémov je vlastne prvým krokom  k ich konštruktívnemu riešeniu. Čítaj ďalej 

Komunikácia s deťmi, alebo ako účinne počúvať, aby nám dôverovali.

Komunikácia je schopnosť, bez ktorej sa človek v živote nezaobíde. Ak viete komunikovať máte v spoločnosti veľké možnosti. Ste schopný uplatniť sa v mnohých zamestnaniach, môžete nadviazať dobré vzťahy a priateľstvá. A to všetko preto, že viete počúvať a vyjadriť sa. Čítaj ďalej

Umenie povedať NIE.

Schopnosť rodičov užitočným spôsobom dávkovať odmietnutie je jednou zo základných častí umenia výchovy. Preto aj množstvo použitých NIE v zásade zrkadlí štýl výchovy, ktorý používame. Čítaj ďalej

Hranice

Hranice a sloboda sú v súčasnosti jednou z najdiskutovanejších tém pri výchove detí. Prečo sú tak pálčivé? Čo nás tu vlastne trápi? O čo ide? V jadre ide o snahu stanoviť hranice tak, aby sa dieťa necítilo príliš obmedzované, či  nepociťovalo, že sa s ním zle zaobchádza. Na druhej strane však rodičia cítia potrebu ukázať dieťaťu, ako to na svete chodí, aké obmedzenia prináša každodenný život. Čítaj ďalej

Ako viesť správny rodičovský rozhovor

Slová, ktoré používame, majú obrovskú silu. Zvlášť, keď hovoríme s deťmi, ktoré sú od nás mladšie, menej skúsené, nemajú takú slovnú zásobu ako my, alebo len preto, že sme pre nich prirodzenou autoritou. Slová majú schopnosť zahojiť bolesť alebo ublížiť, vytvoriť blízkosť alebo naopak rozdeliť, umlčať city alebo otvoriť srdce, posilniť závislosť alebo vlastnú silu.Čítaj ďalej

Ako získať titul – dôveryhodný rodič ?

Už len samotné slovo dôveryhodnosť naznačuje, že si ju treba ”vyslúžiť”, a to rovnako s deťmi, tak ako s ktorýmkoľvek dospelým. Začína to rodičovským postojom úcty a rešpektu hneď od narodenia. Dieťa potom môže prežívať, že za to stojí, že je dôležité.  Čítaj ďalej

Ako lepšie porozumieť sebe a svojmu dieťaťu.

Individuálna psychológia otvorila nový rozmer ľudského bytia a jeho motívov existencie.  Jadrom a zmyslom je túžba niekam patriť a byť užitočný. Ide o prirodzenú túžbu každého z nás, či už dieťaťa alebo rodiča, ktorá podmieňuje jednotlivé správanie. Čítaj ďalej