www.alfredadler.sk – Slovenská adlerovská spoločnosť je nezisková, záujmová organizácia, ktorá zameriava svoju činnosť na podporu individuálnej psychológie – psychologického smeru, teórie osobnosti a systému terapie, založeného viedenským lekárom a psychológom Alfredom Adlerom.

www.pocuvajme.sk