Kurz ER

Ide o ucelený systém vzdelávacieho programu efektívneho rodičovstva pre vybranú skupinu rodičov.   

 • je zážitkovo vedený program (hranie úloh, riešenie modelových situácií, a pod.), v ktorom sa rodičia aktívne podieľajú na jeho obsahu, dostávajú pracovné listy a námety na domáce precvičovanie.
 • zameriava sa na poskytnutie podpory a pomoci rodičom prostredníctvom praktického nácviku riešenia najčastejších problémových situácií.
 • zavedie vás do skupiny rodičov s podobnými problémami a predstavami o výchove svojich detí. Budete mať čas a priestor zoznámiť sa a vzájomne podeliť so svojimi cennými skúsenosťami pod vedením vyškoleného lektora. Dôležitou úlohou skupiny je i to, že Vám pomôže načerpať nové sily a energiu, aby ste s chuťou ďalej zodpovedne plnili svoju životnú rolu rodiča.
 • je vhodný pre rodičov detí rôzneho veku, jeho princípy sú využiteľné aj vo vzťahoch medzi dospelými. Je koncipovaný pre skupinu cca 12 rodičov bez prítomnosti detí.
 • poskytuje rodičovský manuál pomocou ktorého sa rodičia môžu vracať k preberaným témam aj po skončení kurzu

Čo sa všetko naučíte:

  • porozumieť správaniu detí a aktívne ho ovplyvňovať;
  • zvládať a vypočuť vlastné a detské emócie;
  • podporovať konštruktívne správanie a predchádzať problémom;
  • viesť deti k zodpovednosti, samostatnosti a spolupráci;
  • rozvíjať detskú sebadôveru a pocit vlastnej hodnoty;
  • pretvárať domov na zázemie podpory, porozumenia a lásky.
Skúsenosti rodičov

Odborná garancia

Odborným garantom kurzu Efektívne rodičovstvo krok za krokom je Centrum pro rodinu a sociální péči v Brne (CRSP). V súčasnosti CRSP vedie kurzy pre rodičov, školí lektorov pre program v rámci Čiech a Slovenska, poskytuje im supervíziu a ďalšie vzdelávanie.

Akreditácia

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy ČR.

Obsah

Rodičia sa v kurzoch učia:

  1. Byť rodičom – vplyv pôvodnej rodiny, rodičovské vzory, výchovné štýly, základy efektívneho rodičovstva
  2. Ako lepšie porozumieť svojim deťom a sebe- faktory ovplyvňujúce správanie detí
  3. Pochopenie správania dieťaťa: ciele a príčiny
  4. Povzbudzovanie- budovanie sebaúcty
  5. Komunikácia I. – ústretové načúvanie , alebo ako účinne počúvať, aby sme porozumeli, čo dieťa skutočne hovorí
  6. Komunikácia II. – ako s deťmi hovoriť, aby nás počúvali
  7. Riešenie konfliktov- tresty a ich následky
  8. Prirodené a logické dôsledky- cesta k samostatnosti a zodpovednosti
  9. Rodinné pravidlá, rodinné rady, harmonické fungovanie rodiny

Forma

Kurz prebieha formou deviatich dvojhodinových stretnutí cez týždeň alebo intenzívnejšou formou počas štyroch víkendov po 4.5 hodine. Kurzy sa realizujú v Bratislave v rôznych priestoroch a miestach podľa potreby, ako aj v miestach záujmovej skupiny (komunitné centrá, materské centrá a pod. ) prípadne aj v iných mestách na Slovensku.