Niektoré životné situácie vo výchove, alebo detské individuality, si vyžadujú osobný prístup a riešenie. Preto program efektívneho rodičovstva ponúka riešenie konkrétnych problémov vo vašej rodine formou Individuálneho poradenstva.

 

 

 

 

Keďže nie pre každého je celkom možné zúčastňovať sa kurzov ER, rodičovských klubov alebo tematických prednášok, je tu možnosť individuálneho poradenstva. Ponúkame možnosť konzultácii bez  vášho zdĺhavého cestovania a časových strát, z pohodlia vašich domovov či z prostredia, kde sa cítite bezpečne a komfortne. Cez Skype ušetríte prostriedky na telefonovanie a zároveň sa prenáša obraz, čo je pri komunikácii vždy plus. Takisto máte možnosť dohodnúť si dátum a čas tak, ako vám to vyhovuje (napr. keď dieťa spí). Takisto je možnosť dohodnúť stretnutia u klienta v domácom prostredí.


Individuálne poradenstvo

Individuálne poradenstvo pozostáva z konzultácií (osobne alebo telefonicky), ktoré:

  • sú zamerané na získanie všetkých potrebných informácií o rodinnej situácii a na špecifikovaní problému, ktorý bude predmetom poradenstva.

  • kladú dôraz na zistenie jedinečných a špecifických aspektov daného výchovného problému v rodine klienta.

  • identifikujú kľúčové problémy, ktorými sa rodina zaoberá a následne poskytnú konkrétne kroky či odporúčania pre zlepšenie situácie v rodine.

Jedna konzultácia trvá obvykle 90 minút.

Konzultácie budú naplánované tak, aby vyhovovali časovým potrebám klienta.
Cena za prvú hodinu: 30 Eur a 13 Eur/ za každú ďalšiu začatú polhodinu.

Poradenská miestnosť: Špitálska 20, Bratislava

V prípade stretnutia u klienta v domácom prostredí je potrebné zaplatiť paušálny poplatok 10€ za presun v rámci Bratislavy.

 

Kontakt


Telefonické (Skype) poradenstvo

Pre individuálne telefonické poradenstvo je potrebné:

  • Mailom alebo telefonicky dohodnúť dátum a čas konzultácie, špecifikovať problém, ktorý bude predmetom poradenstva.

  • Uhradiť vopred dohodnutú platbu na účet: 2000301013/8330.

  • Realizovať spojenie v dohodnutý termín.

Jedna konzultácia trvá obvykle 90 minút.

Cena za prvú hodinu: 30 Eur a 13 Eur/ za každú ďalšiu začatú polhodinu.

 

Kontakt