Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Vyplnením prihláška dáva objednávateľ súhlas so spracovaním osobných údajov. Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije prevádzkovateľ len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou na: info@efektivne-rodicovstvo.sk