Aktuálne prednášky

Prednášky, ktoré sa dajú zakúpiť vo forme nahrávok:

Aktuálne prednášky v novembri:

Spolupráca bez  zastrašovania a podplácania

11.11.2021 o 18:00 hod.

24.11.2021 o 13:00 hod.

 • Spolupráca = partnerstvo + spolupatričnosť
 • Zosúladenie postojov rodiča a dieťaťa k spolu-práci
 • Kľúčové nástroje spolupráce

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Radostný život s batoľaťom

12.11.2021 o 13:00 hod.

 • Vytvorte priestor na objavovanie
 • Nebojte sa a neberte si veci osobne
 • Príležitosti k samostatnosti a prispievaniu

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. Radostný život s batoľaťom

Rozvíjanie digitálnej inteligencie

16.11.2021 o 18:00 hod. – rodičia detí 9+ rokov

25.11. o 18:00 – rodičia detí do 8 rokov

 • Budovanie vnútornej motivácie k “digitálnej rovnováhe“.
 • Limitovanie alebo voľný prístup:  aké, koľko, v akom veku?
 • Čo ponúknuť namiesto elektroniky?

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Starostlivosť o seba, keď sme s deťmi

18.11.2021 o 18:00 hod.

 • Malé radosti-naladenie na seba
 • Napätie okamžite uvoľňujte
 • Zaplavujte sa láskavosťou a súcitom

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Ako udržať blízkosť s tínedžerom

30.11.2021 o 18:00 hod.

 • Veľa sa rozprávajte
 • Vytvárajte priestor na spoločné zážitky
 • Zabudnite na tresty a direktívu

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Aktuálne prednášky v októbri:

Ppomoc nahnevanému dieťaťu 0810

Pomoc nahnevanému dieťaťu

On line: 8.10.2021 o 13:00 hod.

 • Ovládanie agresívnych impulzov
 • Uznanie hnevu
 • Konštruktívne riešenie

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Talent dieťaťa dátum

Ako objaviť a rozvíjať talent dieťaťa

On line: 14.10.2021 o 18:00 hod.

 • Všímajte si a pozorujte schopnosti dieťaťa
 • Vytvorte priestor pre záľuby a skúmanie
 • Povzbudzujte prekonávanie ťažkostí, pýtanie sa a kreativitu

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Pubertiak s dátumom

Pokojný život s pubertiakom

On line: 19.10.2021 o 18:00 hod.

 • Investícia do vzťahu
 • Prehodnotenie disciplíny prinesie spoluprácu
 • Uznanie nezávislosti zníži vzburu

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Neisté a bojazlivé 2110

Neisté a bojazlivé dieťa

On line: 21.10.2021 o 18:00 hod.

 • Korene ustráchanosti
 • Rozvoj sebadôvery
 • Praktické kroky k odvahe

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Dobrý rodič 2610

Dosť dobrý rodič v súčasnom čase

On line: 26.10.2021 o 18:00 hod.

 • Spojenie v každom momente
 • Sebapodpora rodiča
 • Podporná sieť: širšia rodina a komunita

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Aktuálne prednášky v septembri:

Účinné alternatívy k trestaniu

On line: 21.9.2021 o 18:00 hod.

 • Stanovenie hraníc.
 • Dodržiavanie rutiny.
 • Koučovanie namiesto kontroly

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Zvládanie vlastných emóocii s datumom

Rodičovské majstrovstvo: Zvládanie vlastných emócii

On line: 23.9.2021 o 18:00 hod.

 • Rozvoj dieťaťa závisí na rodičovských schopnostiach sebaovládania. Preto ochota vnímať, upokojiť a spracovať vlastné emócie  je významnou rodičovskou zručnosťou. Oboznámite sa aj s tým ako vyzerá emočné sprevádzanie dieťaťa v praxi.

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Vzdor 21 09

Ako vychovávať v období vzdoru

On line: 24.9.2021 o 13:00 hod.

 • Rozumieme, čo sa vlastne v tomto čase vzdoru s dieťaťom odohráva?
 • O čo vlastne ide a ako byť v ťažkých chvíľach nápomocnými?
 • Ako nájsť kľúč k porozumeniu a zaujať konštruktívny prístup?

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Surodenecké vzťahy 3009

Súrodenecké vzťahy

On line: 30.9.2021 o 18:00 hod.

 • Ako sa postaviť k hádkam a bitkám našich ratolestí?
 • Ako a kedy zasahovať do ich vnútorných záležitostí?
 • Súrodenecká rivalita: kam vedie porovnávanie a nálepkovanie…?

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie.