Aktuálne prednášky

Prednášky, ktoré sa dajú zakúpiť vo forme nahrávok:

Aktuálne prednášky v júni:

Radostný život s batoľaťom

9.6.2022 o 17:30 hod.

 • Nebojujte a neberte veci osobne
 • Vytvorte priestor na objavovanie
 • Príležitosti k samostatnosti a prispievaniu

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Účinné alternatívy k trestaniu

16.6.2022 o 18:00 hod.

 • Stanovenie hraníc.
 • Dodržiavanie rutiny.
 • Koučovanie namiesto kontroly

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Počúvajme a dieťa si poradí

21.6.2022 o 18:00 hod.

 • Podpora uvoľňovania pocitov
 • Čo hovoriť a čo nie
 • Spojenie poskytne podporu

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Aktuálne prednášky v máji:

Zdravý rodičovský vzťah

10.5.2022 o 18:00 hod.

 • Vzťahová inteligencia
 • Pokojné riešenie konfliktov
 • Rozvoj spoločného zámeru

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Sociálne médiá a tínedžeri

17.5.2022 o 18:00 hod.

 • Vplyv sociálnych sietí na tínedžerov
 • S čím môžu rodičia pomôcť
 • Ako odolať tlaku

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Výchova dieťaťa, ktoré sa má rado

24.5.2022 o 18:00 hod.

 • Si cenné presne také aké si
 • Bezpodmienečné povzbudenie
 • Komunikácia dôvery

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Radostné spojenie s dieťaťom

26.5.2022 o 18:00 hod.

 • Patríme k sebe
 • Blízkosť prináša spoluprácu
 • Každodenná obnova spojenia

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Aktuálne prednášky v apríli:

Ostaňme kľudní, keď deti hnevajú

12.4.2022 o 18:00 hod

  • Sebakontrola je voľba

  • Rozlišovanie rodičovskej zodpovednosti

  • Praktické tipy zvládania stresu

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Naučme deti byť šťastné

21.4.2022 o 18:00 hod

 • Ako život vnímame, taký život žijeme

 • Fyzické a duševné návyky podporujúce šťastie

 • Črty charakteru súvisiace so šťastím

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Vnútorná motivácia a sebadôvera dieťaťa

26.4.2022 o 18:00 hod

 • Zameranie na silné stránky 

 • Podpora odvahy a ocenenie pokroku

 • Vytrvalosť a konštruktívnosť

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Aktuálne prednášky v marci:

Pokojný rodič každý deň

15.3.2022 o 18:00 hod. 

 • Ako sa postarať o seba
 • Najprv spojenie potom oprava
 • Praktické tipy zvládania stresu

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Pomôžme nahnevanému dieťaťu

22.3.2022 o 18:00 hod. 

 • Ovládanie agresívnych impulzov
 • Utíšenie
 • Konštruktívne nasmerovanie

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Empatické limity a spolupráca

24.3.2022 o 18:00 hod. 

 • Prehlbujeme spojenie
 • Počúvame emócie
 • Spolupráca

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Motivácia dieťaťa 

29.3.2022 o 18:00 hod. 

 • Rastové nastavenie.
 • Zodpovednosť.
 • Charakter

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Súrodenecká rivalita a konflikty

31.3.2022 o 18:00 hod. 

 • Rodina = dynamický systém vzťahov
 • Ako vychovávať bez rivality
 • Rozvoj pevného súrodeneckého puta

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Aktuálne prednášky vo februári:

Postarajme sa o seba, keď sme s deťmi

7.2.2022 o 18:00 hod. 

 • Ako sa postarať o seba
 • Spojenie
 • Praktické tipy zvládania stresu

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Prečo nás deti neposlúchajú?

9.2.2022 o 18:00 hod

 • Hluchý rodič- drzé dieťa
 • Zázračný prútik- POČÚVANIE
 • Súcit a orientácia

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Dohoda s dieťaťom, ktorá funguje

15.2.2022 o 18:00 hod

 • Vyjadrenie rodičovskej potreby
 • Rozpoznanie potreby, keď dieťa kričí JA CHCEM !
 • Dohoda k spokojnosti oboch

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Podpora trpezlivosti v rodičovstve

17.2.2022 o 18:00 hod

 • Riešenie stresujúcich myšlienok
 • Uvedomenie podkopávajúcich presvedčení
 • Rozvoj trpezlivosti a dôvery

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Zásady zlepšovania vzťahov medzi rodičmi a deťmi

22.2.2022 o 18:00 hod

 • Spojenie v každom momente
 • zodpovednosť za správanie aj pocity
 • Odstúpenie z boja, nie od dieťaťa

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Ako funguje rodinná harmónia

24.2.2022 o 18:00 hod

 • Rovnováha rodiča
 • Spracovanie detského stresu
 • Praktické tipy k harmónii

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Aktuálne prednášky v januári:

Sprevádzanie dieťaťa pri školských povinnostiach

13.1.2022 o 18:00 hod. – 5-9 rokov

18.1.2022 o 18:00 hod. – 10+ rokov

 • Ako vnímam školské povinnosti dieťaťa?
 • Komu patria problémy a kto nesie za ne zodpovednosť?
 • Budovanie motivácie a rozvoj sebaistoty dieťaťa

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Samostatné a zodpovedné dieťa

20.1.2022 o 18:00 hod. – do 9 rokov

27.1.2022 o 18:00 hod. – 10+ rokov

 • Dieťa sa vníma ako schopné
 • Cíti sa spôsobilé a vplyvné
 • Je emocionálne inteligentné

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Rodičovské kvality, ktoré rozvíjajú harmóniu

26.1.2022 o 18:00 hod.

28.1.2022 o 13:00 hod.

 • Emočná stabilita a veľkorysosť
 • Nenásilná komunikácia
 • Zameranie na silné stránky dieťaťa

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Aktuálne prednášky v decembri:

Rozvíjanie digitálnej inteligencie 

Rodičia detí do 8 rokov

7.12.2021 o 18:00 hod.

 • Budovanie vnútornej motivácie k “digitálnej rovnováhe“
 • Limitovanie alebo voľný prístup:  aké, koľko, v akom veku ?
 • Čo ponúknuť namiesto elektroniky?

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Súcitom k sebe darujeme deťom blízkosť

9.12.2021 o 18:00 hod.

 • Všímavosť k znepokojujúcim a bolestivým myšlienkam
 • Precítenie starých emócií
 • Láskavé nastavenie mysle

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Ako priblížiť zmysel tradícií a rituálov

16.12.2021 o 18:00 hod.

 • Prečo potrebujeme tradície a rituály?
 • Darčeky, ktoré potešia
 • Vďačnosť a obdarovanie pozornosťou

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Aktuálne prednášky v novembri:

Spolupráca bez  zastrašovania a podplácania

11.11.2021 o 18:00 hod.

24.11.2021 o 13:00 hod.

 • Spolupráca = partnerstvo + spolupatričnosť
 • Zosúladenie postojov rodiča a dieťaťa k spolu-práci
 • Kľúčové nástroje spolupráce

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Radostný život s batoľaťom

12.11.2021 o 13:00 hod.

 • Vytvorte priestor na objavovanie
 • Nebojte sa a neberte si veci osobne
 • Príležitosti k samostatnosti a prispievaniu

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. Radostný život s batoľaťom

Rozvíjanie digitálnej inteligencie

16.11.2021 o 18:00 hod. – rodičia detí 9+ rokov

25.11. o 18:00 – rodičia detí do 8 rokov

 • Budovanie vnútornej motivácie k “digitálnej rovnováhe“.
 • Limitovanie alebo voľný prístup:  aké, koľko, v akom veku?
 • Čo ponúknuť namiesto elektroniky?

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Starostlivosť o seba, keď sme s deťmi

18.11.2021 o 18:00 hod.

 • Malé radosti-naladenie na seba
 • Napätie okamžite uvoľňujte
 • Zaplavujte sa láskavosťou a súcitom

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Ako udržať blízkosť s tínedžerom

30.11.2021 o 18:00 hod.

 • Veľa sa rozprávajte
 • Vytvárajte priestor na spoločné zážitky
 • Zabudnite na tresty a direktívu

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Aktuálne prednášky v októbri:

Ppomoc nahnevanému dieťaťu 0810

Pomoc nahnevanému dieťaťu

On line: 8.10.2021 o 13:00 hod.

 • Ovládanie agresívnych impulzov
 • Uznanie hnevu
 • Konštruktívne riešenie

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Talent dieťaťa dátum

Ako objaviť a rozvíjať talent dieťaťa

On line: 14.10.2021 o 18:00 hod.

 • Všímajte si a pozorujte schopnosti dieťaťa
 • Vytvorte priestor pre záľuby a skúmanie
 • Povzbudzujte prekonávanie ťažkostí, pýtanie sa a kreativitu

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Pubertiak s dátumom

Pokojný život s pubertiakom

On line: 19.10.2021 o 18:00 hod.

 • Investícia do vzťahu
 • Prehodnotenie disciplíny prinesie spoluprácu
 • Uznanie nezávislosti zníži vzburu

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Neisté a bojazlivé 2110

Neisté a bojazlivé dieťa

On line: 21.10.2021 o 18:00 hod.

 • Korene ustráchanosti
 • Rozvoj sebadôvery
 • Praktické kroky k odvahe

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Dobrý rodič 2610

Dosť dobrý rodič v súčasnom čase

On line: 26.10.2021 o 18:00 hod.

 • Spojenie v každom momente
 • Sebapodpora rodiča
 • Podporná sieť: širšia rodina a komunita

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Aktuálne prednášky v septembri:

Účinné alternatívy k trestaniu

On line: 21.9.2021 o 18:00 hod.

 • Stanovenie hraníc.
 • Dodržiavanie rutiny.
 • Koučovanie namiesto kontroly

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Zvládanie vlastných emóocii s datumom

Rodičovské majstrovstvo: Zvládanie vlastných emócii

On line: 23.9.2021 o 18:00 hod.

 • Rozvoj dieťaťa závisí na rodičovských schopnostiach sebaovládania. Preto ochota vnímať, upokojiť a spracovať vlastné emócie  je významnou rodičovskou zručnosťou. Oboznámite sa aj s tým ako vyzerá emočné sprevádzanie dieťaťa v praxi.

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Vzdor 21 09

Ako vychovávať v období vzdoru

On line: 24.9.2021 o 13:00 hod.

 • Rozumieme, čo sa vlastne v tomto čase vzdoru s dieťaťom odohráva?
 • O čo vlastne ide a ako byť v ťažkých chvíľach nápomocnými?
 • Ako nájsť kľúč k porozumeniu a zaujať konštruktívny prístup?

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. 

Surodenecké vzťahy 3009

Súrodenecké vzťahy

On line: 30.9.2021 o 18:00 hod.

 • Ako sa postaviť k hádkam a bitkám našich ratolestí?
 • Ako a kedy zasahovať do ich vnútorných záležitostí?
 • Súrodenecká rivalita: kam vedie porovnávanie a nálepkovanie…?

Trvanie: 60-90 minút podľa trvania diskusie, on line, Cena: 10€/osoba

Prihlásenie: info@efektivne-rodicovstvo.sk, po prihlásení a úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie.