Všeobecné informácie

Kurzy

Rodičom sa stávame pri narodení prvého dieťaťa. Dostávame sa do životnej role, na ktorú nie sme vôbec pripravení a učíme sa ju zvládať takpovediac za pochodu. Výchovné modely našich rodičov a starých rodičov založené na autoritatívnych praktikách fungujú iba do určitej miery alebo vôbec nie. Siahame po knihách alebo čítame špecializované časopisy, kde nájdeme veľa dobrých rád a teórií, často protikladných v ktorých sa je ťažko vyznať. Mnohokrát sa cítime zmätení, osamelí a bezradní.

Efektívne rodičovstvo poskytuje ucelený systém praktických prístupov a techník k riešeniu každodenných výchovných situácií. Zároveň ponúka pozitívnu filozofiu výchovy, ktorej kľúčovou úlohou je budovanie vzťahu na báze rešpektu a zodpovednosti. Bezpodmienečná láska a povzbudzovanie zo strany rodičov sú tými najsilnejšími nástrojmi a zároveň aj výzvami pre každého rodiča, ktorý sa rozhodne ísť touto cestou.

Nadobudnúť praktické a teoretické zručnosti v zmysle Efektívneho rodičovstva je možné viacerými spôsobmi:

  1. Kurzy efektívneho rodičovstva
  2. Kurzy ER pre rodičov detí v adolescencii
  3. Kurzy pre rodičov detí bábätiek a batoliat
  4. Workshopy ER
  5. Prednášky na vybrané témy
  6. Kurzy efektívneho vyučovania

 Najčastejšie otázky – FAQ