Kurz pre rodičov dojčiat (0-1 rok)

Základom starostlivosti o dieťa je úcta. Dieťa, ktoré dostáva od narodenia úctu má väčšiu šancu k získaniu sebadôvery a k rozvoju zdravého úsudku. Rodičia mu tak dávajú základy životnej istoty a orientácie. Dieťa sa učí ako zdravím spôsobom jednať s ostatnými a ako realisticky veriť svetu.

Čo sa naučíte:

 • viac chápať a rozumieť deťom
 • scitlivovať sa voči deťom, aby ste boli vo vzájomnom spojení
 • konať s úctou k deťom
 • snažiť sa pochopiť detský uhol pohľadu

 

Obsah kurzu:

Princípy vedomého budovania vzťahu

 • Porozumenie zákonitostí ľudského života cez individuálnu psychológiu: pocit spolupatričnosti
 • Základné prvky budovania pozitívneho vzťahu: sebaistota a sebaprijatie rodiča
 • Sprevádzanie dieťaťa versus učenie

 

Pochopenie ľudského správania – faktory ovplyvňujúce správanie detí

 • Emócie význam, pochopenie ich pôsobenia.
 • Emočná regulácia rodiča, dieťaťa
 • Emočná inteligencia a výchovný štýl

 

Povzbudzovanie – budovanie sebadôvery dieťaťa

 • Úloha povzbudzovania a podpory
 • Empatia, zmena uhlu pohľadu
 • Rozdiel medzi chválou a povzbudením

 

Rešpektujúca a úctivá komunikácia  

 • Ústretové počúvanie: pozorovanie, vnímanie srdcom, empatická odpoveď
 • Činorodý súcit
 • Vyjadrovanie potrieb rodiča „ JA- vyjadrenia“

 

Vytváranie bezpečného prostredia pre život

 • Podmieňované prijatie: príčiny a ich následky
 • Hranice = jasné a vrúcne sprevádzanie
 • Rozvoj trpezlivosti a odolnosti

 

Úspešné dieťa

 • Vývojové míľniky detí od 0-1 roku
 • Starostlivosť : rituály, rutinné návyky,
 • Sebaistota, zvedavosť a charakter

Forma

Kurz prebieha formou šiestich hodinových stretnutí raz do týždňa pre rodičov s dieťatkom. Kurzy sa realizujú v Bratislave v rôznych priestoroch a miestach podľa potreby, ako aj v miestach záujmovej skupiny (komunitné centrá, materské centrá a pod. ) prípadne aj v iných mestách na Slovensku.

Cena: 60 Eur