FAQ

Najčastejšie otázky a odpovede – FAQ

Prečo je takýto kurz lepší ako online kurz z pohodlia svojho domova?

  • Priemerný človek pozerá do obrazovky denne približne 7 hodín, z toho väčšinu času hrá hru, surfuje, alebo je na sociálnych sieťach. Sociálne médiá so sebou prinášajú rýchlosť a pohodlnosť, ale nie nárast akýchkoľvek ľudských, humanitných, kultúrnych a intelektuálnych väzieb.
  • Český neurológ Martin Jan Stránský, pôsobiaci aj na prestížnej americkej Yale University, ktorý sa dlhodobo venuje otázkam vzdelávania, sa k online kurzom vyjadril takto: „Online vzdelávanie má tú nevýhodu, že je veľmi ploché. Chýba tam medziľudský kontakt, a ak sa vedie diskusia, tak prostredníctvom počítača. Ak sa ale deje virtuálnym spôsobom, je určite lepšie, ak sa odohráva napríklad cez Skype a ľudia si môžu pozerať do očí a sú tam prítomné aj rôzne ľudské a citové faktory. Je to lepšie ako nič, ale rozhodne to nie je ono!“

Prečo absolvovať kurz Efektívneho rodičovstva?

Poukazuje na príčiny problémov medzi rodičom a dieťaťom. Pomáha porozumieť podstate detského správania v konkrétnej situácii. Učí rodičov ako nabádať dieťa ku zmene nevhodného cieľa správania, čím sa podporí prechod k trvalej pozitívnej zmene.

Kurz upriamuje rodičov k rešpektu voči schopnosti detí postupne sa meniť na samostatného a zodpovedného dospelého jedinca.

Okrem toho vám umožnia stretnúť sa s rodičmi podobných problémov, čím dostanete možnosť zdieľať sa so svojimi problémami a získať nové podnety na riešenie vašich trápení. A k tomu všetkému – môžete sa stále pýtať svoje konkrétne otázky a riešiť svoje problémy s lektorkou ER.

V čom vám kurzy konkrétne pomáhajú ?

  • spoznávať a zlepšovať rodičovské zručnosti
  • odkrývať tajomstvá pozitívneho vzťahu dieťaťa s rodičom
  • meniť rodinnú atmosféru a vytvárať prostredie harmónie a spolupráce
  • aktívne ovplyvňovať a učiť deti úcte, rešpektu, poriadku a disciplíne
  • zlepšovať výchovu smerom k zodpovednosti detí

V čom je kurz jedinečný?

  • Je to dlhodobo (od 60 tých rokov 20 stor.) overený koncept vzdelávania rodičov, prvý svojho druhu na Slovensku.
  • Ponúka užitočné a praktické techniky a metódy výchovy, ktoré si rodičia osvoja počas kurzu prostredníctvom zážitkových aktivít ako sú: hranie rolí, riešenie konkrétnych situácií, nácvik výchovných techník a pozitívnej komunikácie.
  • Vytvorenie uzavretej skupiny, ktorá kurzom prechádza vytvára tvorivú priateľskú atmosféru. Vzájomné zdieľanie výchovných problémov iniciuje nové podnetné rady a riešenia , ktoré spätne pomáhajú účastníkom kurzu. 

Pokiaľ Vás zaujímajú ďalšie otázky spojené s rodičovstvom a konceptom efektívneho rodičovstva, kontaktujte nás.