Slobodné vzdelávanie

Slobodné vzdelávanie  je o tvorbe učiacich sa spoločenstiev dospelých a žiakov, ktorým záleží na budúcnosti. V prvom rade ide o zameranie sa na naplnenie skutočných potrieb detí, čím sa podporuje cesta seba objavovania a túžby učiť sa. To znamená,  vytváranie prijímajúceho, láskavého a podporného učebného prostredia. Ide o prostredie, ktoré vie navodiť tie najvýnimočnejšie výsledky aj v náročných podmienkach.

V rámci cyklu seminárov o Slobodnom vzdelávaní sa môžete dozvedieť a diskutovať:

 • o základných potrebách detí, ako budovať ich osobnostné piliere podporujúce učenie
 • o postojoch, zručnostiach a vedomostiach dospelého, ktorý vytvára tvorivé, pozitívne a láskyplné učebné prostredie

Seminár vedie: Martina Vagačová, lektorka a poradkyňa Efektívnej výchovy

 

 

      

1.  Aktívne učebné spoločenstvo

 • Čo je to vzdelávacia komunita.
 • Utváranie komunity- komunitný kruh.
 • Váha hlasu dieťaťa.

Diskusia o záujmoch a potrebách účastníčok/kov seminára.

2.  Budovanie emočnej inteligencie dieťaťa a sprevádzajúceho

Práca s emóciami predstavuje:

 • porozumenie fungovaniu emócií,
 • používanie empatie pre rozvoj samoregulácie emócií,
 • praktické spôsoby vyprázdnenia emočného napätia dieťaťa a získanie vlastného pokoja. 

3.  Motivácia

Vnútorná  motivácia:  Motivácia v učení, kde pracujeme s vnútornými cieľmi má odlišné zameranie ako používanie výkonu. Nejde o merateľné ciele. Ide o pestovanie schopnosti emočnej regulácie a odolnosti, rozvoj túžby po zvedavosti, súcite a kreativite, povzbudzovanie k záujmu o druhých. Súčasne podporujeme deti v oblastiach záujmov, ktoré ich bavia. Skúsime si odpovedať ako hľadať rovnováhu medzi aktuálnym chcením a potrebou.

Účinky vonkajšej motivácie: pochvaly a tresty.

4.  Hodnotenie

Hodnoty a hodnotový proces v slobodnej výchove a vzdelávaní .

 • Hodnotenie v procese budovania zrelej osobnosti
 • Sloboda a záväzok= efektívna spolupráca
 • Plne fungujúci človek

5.  Harmonické spolunažívanie

Pravidlá, hranice, spoločné dohody.

 • Úloha a zodpovednosť sprevádzajúceho v procese učenia.
 • Spôsoby, zvyky a rituály podporujúce slobodu, zodpovednosť a spoluprácu v učení.

6.  Komunikácia

Deti vyjadrujú svoje kreatívne ja , keď sú povzbudzované k tomu, aby hovorili to, čo chcú skutočne vyjadriť, ich študijné zručnosti sa potom rozvíjajú oveľa jednoduchšie a prirodzenejšie. Práca sprevádzajúcich  sa stáva napĺňajúcou, ak dokážeme ostať dostatočne dlho ticho na to, aby deti mohli prehovoriť zo svojho vnútra.

7.  Seba podpora a zodpovednosť sprevádzajúceho

Ak od začiatku života s dieťaťom jednáme ÚCTIVO, zasievame mu semienko bezpečia a istoty na celý život, ako aj väčšie šance pre získanie sebaistoty. Naša ochota k úctivosti voči dieťaťu začína úctivosťou voči sebe. Pozrieme sa na to, ako sa dostať k vlastnému porozumenie, pochopeniu toho za čím si práve ideme, k prevereniu našich motivácií, k uvedomeniu si vlastných hraníc a podporných zdrojov.

8.  Riešenie konkrétnych situácií účastníkov

 

Cena: Pri prihlásení na celý cyklus seminárov( 8 stretnutí) : 8 €/stretnutie

Pri prihlásení sa na jednotlivé stretnutia:  10€/stretnutie

Informácie, prihlasovanie: info@efektivne-rodicovstvo.sk