Kurzy efektívneho rodičovstva

Kurz ER

Ide o ucelený systém vzdelávacieho programu efektívneho rodičovstva pre vybranú skupinu rodičov.   

 • je zážitkovo vedený program (hranie úloh, riešenie modelových situácií, a pod.), v ktorom sa rodičia aktívne podieľajú na jeho obsahu, dostávajú pracovné listy a námety na domáce precvičovanie.
 • zameriava sa na poskytnutie podpory a pomoci rodičom prostredníctvom praktického nácviku riešenia najčastejších problémových situácií.
 • zavedie vás do skupiny rodičov s podobnými problémami a predstavami o výchove svojich detí. Budete mať čas a priestor zoznámiť sa a vzájomne podeliť so svojimi cennými skúsenosťami pod vedením vyškoleného lektora. Dôležitou úlohou skupiny je i to, že Vám pomôže načerpať nové sily a energiu, aby ste s chuťou ďalej zodpovedne plnili svoju životnú rolu rodiča.
 • je vhodný pre rodičov detí rôzneho veku, jeho princípy sú využiteľné aj vo vzťahoch medzi dospelými. Je koncipovaný pre skupinu cca 12 rodičov bez prítomnosti detí.
 • poskytuje rodičovský manuál pomocou ktorého sa rodičia môžu vracať k preberaným témam aj po skončení kurzu

Čo sa všetko naučíte:

  • porozumieť správaniu detí a aktívne ho ovplyvňovať;
  • zvládať a vypočuť vlastné a detské emócie;
  • podporovať konštruktívne správanie a predchádzať problémom;
  • viesť deti k zodpovednosti, samostatnosti a spolupráci;
  • rozvíjať detskú sebadôveru a pocit vlastnej hodnoty;
  • pretvárať domov na zázemie podpory, porozumenia a lásky.

Aktuálna ponuka

Odborná garancia

Odborným garantom kurzu Efektívne rodičovstvo krok za krokom je Centrum pro rodinu a sociální péči v Brne (CRSP). V súčasnosti CRSP vedie kurzy pre rodičov, školí lektorov pre program v rámci Čiech a Slovenska, poskytuje im supervíziu a ďalšie vzdelávanie.

Akreditácia

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy ČR.

Obsah

Rodičia sa v kurzoch učia:

 1. Akým rodičom chcem byť?
 2. Ako lepšie porozumieť svojim deťom a sebe. Emočná inteligencia a regulácia.
 3. Pochopenie nevhodného správania dieťaťa.
 4. Povzbudzovanie- budovanie sebaúcty.
 5. Komunikácia: Ústretové načúvanie, ako s deťmi hovoriť, aby nás počúvali. 
 6. Riešenie konfliktných situácií. Tresty a ich dopady. Hranice. Súrodenecká rivalita
Skúsenosti rodičov

Forma

Kurz prebieha formou šiestich dvojhodinových stretnutí cez týždeň alebo intenzívnejšou formou počas troch víkendov po 4 hodiny. Kurzy sa realizujú v Bratislave v rôznych priestoroch a miestach podľa potreby, ako aj v miestach záujmovej skupiny (komunitné centrá, materské centrá a pod. ) prípadne aj v iných mestách na Slovensku.

Základná cena: 80 Eur/osoba