Praktické cvičenia

Pre absolventov kurzu Efektívneho rodičovstva alebo iných kurzov postavených na budovaní vzťahu, teda pre všetkých, ktorí pristupujú k deťom podporne, pevne a láskavo je tu ponuka Praktických cvičení.

Ide o 3 stretnutia, ktorých cieľom je zhrnutie kľúčových princípov budovania vzťahu s dieťaťom a precvičenie k tomu potrebných zručností. Pôjde o to, aby účastníci získali prax v schopnosti prečítať konkrétnu situáciu tak, aby podporili deti k samostatným a zodpovedným  riešeniam. Čo sa týka Praktických cvičení v porovnaní s kurzom, ide o zameranie sa na aplikáciu vedomostí cez modelové situácie, nácvik vo dvojici, cvičenia či vlastné situácie účastníkov.

Pôjde o prácu na týchto témach:

1.Stretnutie: Povzbudenie

  • Emočná inteligencia
  • Práca na sebapovzbudzovaní rodiča
  • Rozvoj sebaistoty a úspešná podpora dieťaťa

2.Stretnutie: Komunikačné zručnosti (počúvanie, Ja-vyjadrenie)

  • Rozširovanie rodičovskej empatickej kapacity
  • Slobodné vyjadrovanie potrieb bez kritiky a napádania

3.Stretnutie: Riešenie konfliktných situácií

  • Zameranie na spojenie a odstraňovanie neužitočného posudzovania
  • Uznanie emócie, identifikovanie a riešenie problému

 

Skúsenosti rodičov