Princípy

Základné princípy efektívneho rodičovstva

 • Princíp demokracie
  umožňuje  voľbu, teda dáva deťom možnosť , aby sa rozhodovali v rámci určitých hraníc a zároveň si niesli dôsledky svojich rozhodnutí. Tým sa rozvíja u detí  disciplína a zodpovednosť .
 • Princíp sociálnej rovnosti medzi rodičmi a deťmi
  V zmysle rovnosti ľudskej ceny a dôstojnosti, kedy uznávame, že každý z nás má právo byť milovaný a vyjadriť svoje potreby. Avšak je treba si uvedomiť, že rovnosť neznamená rovnakosť. Medzi dieťaťom a rodičom sú veľké rozdiely v zmysle fyzickom, nažitých skúseností a zodpovednosti, ktorú nesú voči svojmu okoliu. 
 • Vzájomný rešpekt a úcta
  medzi rodičmi a deťmi, rodičmi navzájom, súrodencami navzájom, voči ostatným aj sebe samým. Vzájomný rešpekt je cesta ako budovať  pocit sebaúcty u dieťaťa, ako základný predpoklad pre úspešné zvládanie životných situácií.  Znamená to, že veríme a správame sa tak, že obe strany, dieťa i rodič, sú hodnotné.
 • Dostatok spoločnej zábavy rodičov a detí
  posilňuje spojenie medzi rodičmi a deťmi. V čase zábavy získavajú deti potvrdenie, že rodičom na nich záleží a to prehlbuje ich dôveru a pocit spolupatričnosti.
 • Povzbudzovanie
  prostredníctvom vyzdvihovania úspechov, pokroku, schopností a zručností detí, ktoré dáva základ k získaniu sebadôvery a vlastnej hodnoty
 • Vyjadrovanie a prejavy lásky a radosti aby sa deti cítili bezpečne a dokázali sa naučiť lásku a dobro nielen prijímať, ale aj rozdávať a deliť sa o ňu
 • Premena negatívneho na pozitívne je založená na dôvere v schopnosti detí, stavia na silných stránkach povahy a zručnostiach dieťaťa, sústreďuje sa na dieťa také, aké je, zdokonaľujúce sa postupne krok za krokom, podporujúc samostatnosť dieťaťa, aby mohlo pre sebe robiť veci, na ktoré už stačí.

 

Najčastejšie otázky – FAQ Aktuálna ponuka Skúsenosti rodičov

Odporúčania absolventov kurzu:

„Veľmi užitočný kurz, oceňujem poskytnutie priestoru a flexibilitu pri rozoberaní námetov a otázok od rodičov a to aj v prípadoch, ak nesúvisia priamo s preberanou témou…“ (mamička Jana)

„Za asi dva týždne, hneď po začatí kurzu som nadobudol nevídaný vnútorný pokoj, nič ma len tak nevytočilo, oveľa radšej som trávil s deťmi čas, začal som si to užívať…“ (Peter z kurzu)

„Bola to možnosť dozvedieť sa a vypočuť si niečo nové, iné. Byť v spoločenstve ľudí s podobným prežívaním života a podobnými „problémami“. Príležitosť hovoriť o vlastných zážitkoch a počuť nápady a názory zvonku…“ (Katka)

„Asi najviac som si osvojil z kurzu priznávanie pocitov a pravdy dieťaťu. Už počas kurzu a bezprostredne po ňom som mohol vyhodnotiť, či sa mi to dari robiť. Dnes už vidím aj príčiny, čo to spôsobuje, rozumiem tomu. Pozorovateľne to zlepšuje vzťah… ;-). Na staršom dieťati sa to prejavuje väčšou zdieľnosťou a prejavmi lásky. U mladšieho skôr nepoužívaním plaču a kriku. Na toto som celkom hrdý a veľmi sa tešíme…“ (Otecko Ivan)