Kurz ER pre rodičov detí v adolescencii

Kurz pre rodičov detí v adolescencii  sa zameriava na špecifiká obdobia dospievania, ich pochopenie a zvládanie v každodennom živote. Ide o náročný a dôležitý čas ako pre dospievajúce deti, tak aj pre rodičov. Tento kurz pomáha rodičom previesť deti obdobím, kedy im svet dospelých pripadá nedostupný a dospelosť sama o sebe sa javí ako život preplnený povinnosťami. V tejto kategórii sa nachádza i škola. Niet sa čomu čudovať, že mnohí dospievajúci sa cítia zmätení, kolíšu medzi samostatnosťou a závislosťou, medzi túžbou po poznávaní nového a strachom zo zlyhania.

Tento kurz vychádza z výukového programu COPE, autoriek Rity McLeod a Lynne Panasiuk. COPE je  zameraný na mladých ľudí a pomáha im k lepšiemu sebapoznaniu, budovaniu komunikačných zručností a schopnosti riešiť problémy zdravým spôsobom.  Pomocou týchto nástrojov dochádza k upevňovaniu ich sebadôvery a pocitu rovnoprávnosti v medziľudských vzťahoch.

Referencia mamičky, ktorá absolvovala kurz:

„Ani neviem, či som sa dostatočne poďakovala za kurz, pokiaľ nie, činím tak teraz. Máme sa dobre, stretnutia nám veľmi pomohli, z Maríny vyrástla rozumná slečna, o chvíľu oslávime jej 20. narodeniny. Bola iná ako ostatné deti, ale to tie výnimočné väčšinou sú, a aj keď ten prechod v puberte nebol najľahší, naše stretnutia ER obom stranám prospeli. A pomohli získať aj iný uhoľ pohľadu. Prajem veľa elánu do ďalšej práce a veľa spokojných klientov…“

Skúsenosti rodičov

Obsah kurzu:

 • Som rodič dospievajúceho dieťaťa. Špecifiká a charakteristiky obdobia adolescencie.
 • Pochopenie ľudského správania:  Zoznámenie sa s cieľmi ľudského správania , ako rozpoznávať svoje potreby a uspokojovať ich konštruktívne.
 • Sebaúcta a vzájomná úcta: Ako podporovať a zvyšovať sebadôveru.
 • Ako úspešne komunikovať: Princípy  a zručnosti efektívnej komunikácie.
 • Riešenie konfliktov: Zvládnutie konštruktívneho riešenia problémov v živote.
 • Čo so stresom a zlosťou: Zoznámenie sa s účinnými metódami zvládania stresu a zlosti.
 • Vytváranie zdravých medziľudských vzťahov.

Forma kurzu:

 • je zážitkovo vedený program (hranie úloh, riešenie modelových situácií, a pod.), v ktorom sa rodičia aktívne podieľajú na jeho obsahu, dostávajú pracovné listy a námety na domáce precvičovanie.
 • zameriava sa na poskytnutie podpory a pomoci rodičom prostredníctvom praktického nácviku riešenia najčastejších problémových situácií.
 • zavedie vás do skupiny rodičov s podobnými problémami vo výchove svojich detí. Budete mať čas a priestor zoznámiť sa a vzájomne podeliť so svojimi cennými skúsenosťami pod vedením vyškoleného lektora. Dôležitou úlohou skupiny je i to, že Vám pomôže načerpať nové sily a energiu, aby ste s chuťou ďalej zodpovedne plnili svoju životnú rolu rodiča.
 • je vhodný pre rodičov detí  vo veku od cca 11 rokov, jeho princípy sú využiteľné aj vo vzťahoch medzi dospelými. Je koncipovaný pre skupinu cca 12 rodičov bez prítomnosti detí.
 • Ide o 6 stretnutí raz do týždňa, stretnutie trvá 120 minút alebo 3 stretnutia v sobotu dopoludnia, stretnutie trvá 4 a pol hodiny.
 • Cena: 80 Eur/osoba

 

Aktuálna ponuka Prihláška Najčastejšie otázky – FAQ