Úvod

Efektívne rodičovstvo – rešpekt, radosť a dôvera v každom kroku

Všetko je o budovaní vzťahu a rešpektujúcej komunikácii. Problémy vznikajú práve vtedy, ak sa nepočúvame, ak si nerozumieme, aj keď hovoríme tým istým jazykom. Neexistuje zlý rodič alebo neposlušné dieťa. Existuje len vzniknutý problém, na ktorý sa dá vždy nájsť riešenie.

Vieme, čo potrebujete, vieme, ako sa to zmeniť.

Individuálne poradenstvo

Ak potrebujete riešiť niektoré životné situácie vo výchove, detské individuality alebo akútne problémy v krátkom čase, vyžaduje si to osobný prístup a hľadanie konkrétnych riešení. V individuálnom poradenstve sa venujeme tomu najdôležitejšiemu. 

Prednášky, semináre, worshopy

Prednášky môžu byť pre Vás skvelým začiatkom, aby ste porozumeli správaniu detí a aktívne ho vedeli ovplyvňovať. Nové informácie, a poznatky skúseného lektora takmer vždy pôsobia motivačne a povzbudzujúco. Je to len ďalší spôsob praktického a interaktívneho vzdelávania pre prehlbovanie rodičovských znalostí a súčasne poskytujú možnosť individuálneho rastu. 

Kurzy Efektívneho rodičovstva

Kurzy Efektívneho Rodičovstva poskytujú jednoduchý a ucelený systém praktických prístupov a techník k riešeniu každodenných výchovných situácií. Naučíte sa unikátnym a ľahko porozumiteľným spôsobom budovať vzťah s dieťaťom na báze rešpektu a zodpovednosti. 

Partnerský vzťah a rodinná atmosféra – poradňa

Ak sa má partnerský vzťah dlhodobo udržať a byť napĺňajúci, je dobré vedieť, že existujú špecifické partnerské princípy a párové zručnosti, ktoré vám k tomu pomôžu. Deti so sebou prinášajú do partnerského vzťahu okrem pocitov radosti a naplnenia aj stres a riziká. Treba si zadefinovať základné princípy k tomu, aby sa rodina rozvíjala ako celok. 

Ako zvládnuť a reagovať na detský hnev účinným spôsobom…?

Ako motivovať deti k spolupráci bez trestov a odmien…?

Ako vytvoriť doma atmosféru prijatia, pochopenia a lásky…?

Byť rodičom je zároveň veľká radosť a neustála výzva. Príchod dieťaťa navždy zmení náš život v každom ohľade a postaví nás do novej životnej role. Začíname si tvoriť doživotný vzťah lásky s nepoznanou osôbkou.

Stávame sa prvým a najvplyvnejším modelom pre dieťa. Učíme sa byť flexibilní a prispôsobiví k neustále sa meniacim potrebám dieťaťa, rozvíjame si zručnosti viesť dieťa a postupne ho povzbudzovať tak, ako nám rastie. A práve o tomto je Efektívne rodičovstvo.

Čo sa všetko naučíte:

 • porozumieť  správaniu detí a aktívne ho ovplyvňovať;
 • zvládať  a vypočuť vlastné a detské emócie;
 • podporovať  konštruktívne správanie a predchádzať problémom;
 • viesť  deti k zodpovednosti, samostatnosti a spolupráci;
 • rozvíjať  detskú sebadôveru a pocit vlastnej hodnoty;
 • pretvárať  domov na zázemie podpory, porozumenia a lásky.

Princípy a zručnosti Efektívneho rodičovstva vám pomôžu cítiť sa istejšie vo svojej rodičovskej úlohe.

Odporúčania absolventov kurzu:

„Veľmi užitočný kurz, oceňujem poskytnutie priestoru a flexibilitu pri rozoberaní námetov a otázok od rodičov a to aj v prípadoch, ak nesúvisia priamo s preberanou témou…“ (mamička Jana)

„Za asi dva týždne, hneď po začatí kurzu som nadobudol nevídaný vnútorný pokoj, nič ma len tak nevytočilo, oveľa radšej som trávil s deťmi čas, začal som si to užívať…“ (Peter z kurzu)

„Bola to možnosť dozvedieť sa a vypočuť si niečo nové, iné. Byť v spoločenstve ľudí s podobným prežívaním života a podobnými „problémami“. Príležitosť hovoriť o vlastných zážitkoch a počuť nápady a názory zvonku…“ (Katka)

„Asi najviac som si osvojil z kurzu priznávanie pocitov a pravdy dieťaťu. Už počas kurzu a bezprostredne po ňom som mohol vyhodnotiť, či sa mi to dari robiť. Dnes už vidím aj príčiny, čo to spôsobuje, rozumiem tomu. Pozorovateľne to zlepšuje vzťah… ;-). Na staršom dieťati sa to prejavuje väčšou zdieľnosťou a prejavmi lásky. U mladšieho skôr nepoužívaním plaču a kriku. Na toto som celkom hrdý a veľmi sa tešíme…“ (Otecko Ivan)

 

V čom je zásadný rozdiel medzi rodičmi, ktorí majú spokojné a šťastné deti a rodičmi, ktorí zažívajú každodenné hádky a boj o moc? 

 V tom, že vedia ako na to a nerobia stále tú istú chybu.

Kurz Efektívneho Rodičovstva poskytuje jednoduchý a ucelený systém praktických prístupov a techník k riešeniu každodenných výchovných situácií. 
Naučíte sa unikátnym a ľahko porozumiteľným spôsobom budovať vzťah na báze rešpektu a zodpovednosti.

Princípy Efektívneho Rodičovstva sú v praxi overené a sto krát vyskúšané, pričom prinášajú prirodzenú rodičovskú schopnosť komunikovať tak, aby problémy vôbec nenastali.
Bezpodmienečné prijatie, pevná láskavosť pri určovaní hraníc a povzbudzovanie zo strany rodičov, sú tými najmocnejšími nástrojmi a zároveň aj výzvami pre každého rodiča, ktorý sa rozhodne ísť touto cestou.

Martina Vagačová – mama dvoch detí, lektorka Efektívneho rodičovstva. Od roku 2010 sa venuje tomuto overenému konceptu výchovy s dlhoročnou tradíciou, ktorý už zmenil vzťahy a život tisícok rodín po celom svete. Vyškolila na kurzoch viac ako 1000 rodičov s pozitívnymi referenciami, odprednášala a viedla stovky prednášok a rodičovských klubov. Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy ČR. Okrem vedenia kurzov ER, organizovania rodičovských klubov a prednášania, robí aj individuálne  poradenstvo. S rodičmi rieši ich konkrétne výchovne problémy, pomáha im nachádzať ich vlastné a jedinečné riešenia a prebúdza ich prirodzené rodičovské schopnosti.  

…dopraje v prvom rade priestor rodičovi, aby si porozumel, aby našiel sám seba, svoje možnosti, a aby potom ľahšie vnímal dieťa a rozumel mu.

Krok za krokom uvidíte zmenu na sebe, na deťoch, v partnerstve ako aj u vás doma…

Aké sú výhody kurzu?

 • Individuálny prístup– pretože kurz nie je robený „on line“ cez WEB a neosobnú obrazovku počítača, alebo displej mobilu, ale s konkrétnou osobou, vyškoleným lektorom, každý rodič má  možnosť riešiť svoje problémy a situácie z rodinného prostredia, pýtať sa a dostávať odpovede a tým si odnášať svoju skúsenosť, svoje objavy a riešenia.  
 • Zdieľanie v skupine– kurz je robený pre skupinu 10-12 rodičov bez prítomností detí. V kľudnom a tvorivom prostredí vás zavedie do skupiny rodičov s podobnými problémami a predstavami o výchove svojich detí. Budete mať čas a priestor zoznámiť sa a vzájomne podeliť sa so svojimi cennými skúsenosťami.
 • Praktické riešenia– kurz je rozdelený do veľmi zrozumiteľnej a logickej štruktúry, s lektorom idete krok za krokom, pričom sa zameriava na praktické riešenia každodenných situácii. Interaktívnym spôsobom riešite úlohy a modelové situácie, ktoré vám potom umožnia doma zažiť aj okamžité zmeny.  
 • Osobný zážitok– Kurz vám pomôže načerpať nové sily a energiu, aby ste s chuťou budovali partnerský vzťah s dieťaťom a zodpovedne si plnili svoju životnú rolu rodiča. Naučíte sa vnímať vašu osobitosť a jedinečnosť vášho dieťaťa, naučíte sa hľadať a nachádzať vaše unikátne riešenia na vaše konkrétne problémy s vašimi deťmi.
 • Výhodná cena – Cena takto vedeného kurzu je bezkonkurenčná. Rodičia, ktorí absolvujú kurz spolu majú výhodnú zľavu. Kurz je možné splácať na niekoľko splátok. Tiež je možné kurz zaplatiť ako darčekovú poukážku.

Kurzom to všetko nekončí. 

Efektívne rodičovstvo ponúka aj ďalšiu starostlivosť. Organizuje rodičovské kluby, prednášky, workshopy a praktické cvičenia

Rodičovské kluby

Niekoľko ročná prax priniesla potrebu rodičov pravidelne sa stretávať a riešiť bežné každodenné situácie. Po absolvovaní kurzu sa rodičia zhodujú na tom, že by radi naďalej osobne konzultovali a overovali „každodennú rutinu“. Takéto stretnutia slúžia hlavne na výmenu skúsenosti a na získanie ďalších inšpirácii. Rodičia sa tak majú možnosť stretávať na mesačnej báze v menších spoločenstvách, kde je priestor na živú diskusiu, odkrývajú sa prirodzené rodičovské schopnosti a to všetko pod vedením skúseného lektora. Ponuka klubov tu…

 

Prednášky

Pre rôzne skupiny ľudí, ako sú napríklad rodičia v materských škôlkach, vo firmách, alebo záujemcovia v materských alebo rodinných centrách, ktorí majú chuť diskutovať a dozvedieť sa viac o Efektívnom Rodičovstve, sú pripravené prednášky na vybrané témy. Lektorka ER takto chodí do prirodzeného prostredia rodičov, do rôznych komunít, do materských centier či do firiem. Takýmto spôsobom bolo uskutočnených množstvo prednášok s veľmi pozitívnym ohlasom. Ponuka prednášok tu

Tu si môžete stiahnúť ponuku prednášok aj s krátkym popisomTématické prednášky o výchove

Workshopy

Workshopy alebo semináre slúžia pre prehlbovanie rodičovských znalostí a zručností v konkrétnej oblasti či téme. Súčasne poskytujú možnosť individuálneho rastu pre tých, ktorí majú záujem pracovať na sebe. je to forma vzdelávacej aktivity, pri ktorej lektorka pripraví program tak, aby prostredníctvom rôznych techník (brainstorming, prioritizácia,  spätná väzba, a i.) rodičia pomocou vlastných skúseností a znalostí došli k výstupom, ktoré sú pre nich užitočné. Ponuka workshopov tu

Praktické cvičenia

Po absolvovaní kurzu Efektívneho rodičovstva, alebo iných kurzov, vyvstáva potreba na precvičovanie rodičovských zručností. Účastníci získajú prax v schopnosti prečítať konkrétne situácie, zvoliť správne a užitočné riešenie a dobudujú si systém praktických prístupov  k riešeniu každodenných výchovných problémov. Ponuka cvičení tu