Kluby

Niekoľko ročná prax priniesla potrebu rodičov stretávať sa a riešiť bežné každodenné situácie. Po absolvovaní kurzu sa rodičia zhodujú na tom, že by radi naďalej konzultovali a overovali „každodennú rutinu“. Takéto stretnutia slúžia hlavne na výmenu skúsenosti a na získanie ďalších inšpirácii. Okrem toho rodičia zažijú a zdieľajú aj vzájomnú podporu, overujú si praktické fungovanie či získajú dobrú radu.

Tieto dôvody podnietili založenie systému stretania sa absolventov kurzov a vytvorili rodičovské kluby. Vznikol tak priestor k ďalšiemu rozvíjaniu zručností na princípoch ER a v konečnom dôsledku aj k osobnému rastu a získaniu istoty v riešení problémov.

Ide o periodické stretnutia zväčša jeden krát za mesiac na vopred určenú tému.
Cena 10 Eur/ 1,5 hodinové stretnutie..

Ponuka RODIČOVSKEJ KLUBOVNE na školský rok 2019/2020:

TU: Rodičovská klubovňa 2019-2020

Pripravované akcie

  • Žiadne udalosti v tejto kategórii.