Články

Osobná spokojnosť- zdroj harmónie pre seba a okolie

Prirodzenosťou každého človeka je túžba byť šťastný, túžba po lepšom živote. Túto myšlienku máme v sebe odvtedy, ako sa narodíme. V prvom rade nám ide o nájdenie zmyslu a naplnenia v živote. Čítaj ďalej…

Odolnosť dieťaťa – základ plnohodnotného života

Odolnosť je vlastnosť vysoko potrebná pre život v reálnom svete. Každý z nás, i keď v rôznej miere a intenzite, zažíva sklamania, prehry či dokonca rany pod pás. Odolnosť ako schopnosť popasovať sa s nimi a vykročiť ďalej, Čítaj ďalej…

Teším sa, si charakter!

Keď sa rozprávate s inými rodičmi a spýtate sa ich akú majú predstavu o svojom dobre vychovanom dieťati, každý vám vymenuje minimálne päť charakterových vlastností. Tie, o ktorých je presvedčený, že dieťaťu prinesú šťastný a úspešný život. Čítaj ďalej…

Vysvetľovanie, kázanie, moralizovanie

Slová, ktoré používame, keď s deťmi hovoríme majú obrovskú silu. Slová majú schopnosť zahojiť bolesť alebo ublížiť, vytvoriť blízkosť a naopak rozdeliť, umlčať city, či otvoriť srdce, posilniť závislosť alebo vlastnú silu. V dnešnej dobe sú jednou z veľmi mocných zbraní. Čítaj ďalej

Zodpovednosť

Zaujímavé je, že každý rodič by vedel okamžite poradiť niekoľko spôsobov ako dieťa naučiť samostatne jesť, používať toaletu či obliekať sa. Akonáhle  však diskutujeme o rozvoji spoločenských zručností, cítime sa neistí a mnohokrát tápeme. Prečo to tak je? Čítaj ďalej…

Svedomie

Svedomie –  trocha abstraktná téma, poviete si v duchu… Rozmýšľali ste už niekedy o tom, čo to vlastne je? Napríklad v súvislosti s vašim rodičovským poslaním? Väčšina z nás asi nie. Čítaj ďalej…

Príliš veľa vyjednávania

Jedným zo základných princípov efektívneho rodičovstva, ktoré podporujú u dieťaťa pocit, že v rodine má svoje miesto, je ponúknutie slobodnej voľby. Ide o to, že rodič dieťaťu umožňuje chápanie prirodzeného poriadku života. Čítaj ďalej 

Povzbudzovanie – stavebný kameň sebadôvery

Poznáte to, keď zabudnete niekoľko dní poliať kvety a zvädnuté listy vám nekompromisne naznačujú, aby ste ihneď chytili krhličku a dali im napiť? Napadlo Vás niekedy, že takto sa môžu mnohokrát cítiť aj naše deti, keď prežívame každodennú hektiku pracovných dní? Čítaj ďalej

Čo robia tresty v živote detí

Pamätáte sa na ten pocit, keď ste boli potrestaní? Pocit hanby, poníženia a hnevu často krát cítite ešte aj teraz – v dospelosti. Trest bol súčasťou života. Naši rodičia ho používali spolu s odmenou zväčša ako jediný výchovný nástroj. Ale ruku na srdce – viedlo trestanie k náprave? Čítaj ďalej

Prirodzené a logické dôsledky – nástroj k zodpovednosti

Efektívna komunikácia s dieťaťom prehlbuje vzájomné pozitívne vzťahy  v rodine a buduje dôveru a porozumenie. Rovnako i rešpektujúce verbálne vyjadrenie vzniknutých problémov je vlastne prvým krokom  k ich konštruktívnemu riešeniu. Čítaj ďalej 

Komunikácia s deťmi, alebo ako účinne počúvať, aby nám dôverovali.

Komunikácia je schopnosť, bez ktorej sa človek v živote nezaobíde. Ak viete komunikovať máte v spoločnosti veľké možnosti. Ste schopný uplatniť sa v mnohých zamestnaniach, môžete nadviazať dobré vzťahy a priateľstvá. A to všetko preto, že viete počúvať a vyjadriť sa. Čítaj ďalej

Umenie povedať NIE.

Schopnosť rodičov užitočným spôsobom dávkovať odmietnutie je jednou zo základných častí umenia výchovy. Preto aj množstvo použitých NIE v zásade zrkadlí štýl výchovy, ktorý používame. Čítaj ďalej

Hranice

Hranice a sloboda sú v súčasnosti jednou z najdiskutovanejších tém pri výchove detí. Prečo sú tak pálčivé? Čo nás tu vlastne trápi? O čo ide? V jadre ide o snahu stanoviť hranice tak, aby sa dieťa necítilo príliš obmedzované, či  nepociťovalo, že sa s ním zle zaobchádza. Na druhej strane však rodičia cítia potrebu ukázať dieťaťu, ako to na svete chodí, aké obmedzenia prináša každodenný život. Čítaj ďalej

Ako viesť správny rodičovský rozhovor

Slová, ktoré používame, majú obrovskú silu. Zvlášť, keď hovoríme s deťmi, ktoré sú od nás mladšie, menej skúsené, nemajú takú slovnú zásobu ako my, alebo len preto, že sme pre nich prirodzenou autoritou. Slová majú schopnosť zahojiť bolesť alebo ublížiť, vytvoriť blízkosť alebo naopak rozdeliť, umlčať city alebo otvoriť srdce, posilniť závislosť alebo vlastnú silu.Čítaj ďalej

Ako získať titul – dôveryhodný rodič ?

Už len samotné slovo dôveryhodnosť naznačuje, že si ju treba ”vyslúžiť”, a to rovnako s deťmi, tak ako s ktorýmkoľvek dospelým. Začína to rodičovským postojom úcty a rešpektu hneď od narodenia. Dieťa potom môže prežívať, že za to stojí, že je dôležité.  Čítaj ďalej

Ako lepšie porozumieť sebe a svojmu dieťaťu.

Individuálna psychológia otvorila nový rozmer ľudského bytia a jeho motívov existencie.  Jadrom a zmyslom je túžba niekam patriť a byť užitočný. Ide o prirodzenú túžbu každého z nás, či už dieťaťa alebo rodiča, ktorá podmieňuje jednotlivé správanie. Čítaj ďalej

Výchova naša každodenná

Rodičovská výchova je fenomén, ktorý každý z nás okúsil na vlastnej koži, ktorý má dopad na každého jednotlivca v spoločnosti. A tak spôsob výchovy, aj keď si to väčšina z nás neuvedomuje, priamo podmieňuje, ako sa naša spoločnosť správa a aké vzťahy v nej panujú. Čítaj ďalej