Príliš veľa vyjednávania

Jedným zo základných princípov efektívneho rodičovstva, ktoré podporujú u dieťaťa pocit, že v rodine má svoje miesto, je ponúknutie slobodnej voľby. Ide o to, že rodič dieťaťu umožňuje chápanie prirodzeného poriadku života. Dáva mu možnosť uvedomiť si a prežiť základný životný princíp: “ Každé naše rozhodnutie nesie so sebou zodpovednosť za následky, ktoré vyvoláva.“ Tie dobré i tie menej príjemné. Pozrime sa na uvedené cez konkrétnu situáciu. Keď sa dieťa rozhodne, že si nenasadí helmu, bicyklovať nepôjde. Ak si ju dá, užije si krásny bicyklový výlet spolu s celou rodinou.

Nie je nič bezpečnejšie, ako učiť sa rozmýšľať a získavať skúsenosti v prostredí milujúceho domova, kde vám rodičia fandia a vás podporujú.                     

Na prvý pohľad sa môže zdať, že takýto postoj má logiku, patrí k životu a je veľmi jasný. Avšak práve preto, že sme ľudia a nie stroje, aj výchova je viac o umení ako aplikovať jednotlivé princípy, než o presných návodoch s jasným výsledkom. A práve preto sa v našom dnešnom rozprávaní budeme venovať tomu, ako pomocou správneho pochopenia princípu slobodnej voľby treba rozlišovať rôzne situácie. Ako napríklad rozlišovať spôsob a mieru uplatňovania voľby v praktickom živote s našimi ratolesťami. Dotkneme sa aj najčastejších prešľapov, ktorých sa rodičia dopúšťajú, keď dávajú deťom možnosť rozhodnúť sa bez rozmyslu alebo logických dôsledkov.

Príliš veľa možností

Mnohí rodičia si osvojili myšlienku, že je správne dovoliť deťom všetko. Napríklad vyberať si čo jedia, čo si oblečú a čo budú robiť. Pozor! Týmto prístupom si ale môžu spôsobiť viac problémov ako úžitku. Obrovské množstvo ponuky môže pri výbere vyvolať u dieťaťa zmätenie až záťaž z toho, že musí neustále niečo riešiť. Závisí to najmä od povahy a temperamentu dieťaťa. Iný extrém predstavuje dieťa, ktoré takto získa pocit, že má nad všetkým kontrolu. Má pocit, že by malo mať možnosť rozhodovať o každej veci, aj o tých, ktoré neprináležia jeho veku a životným skúsenostiam. Potom sa môže stať, že budete svedkom niečoho tak absurdného, ako je dieťa rozčuľujúce sa na to, že slnko je príliš vysoko na oblohe a jemu sa to nepáči.

Predovšetkým buďme opatrní a obozretní v tom, aby sme dieťa nezaťažovali prílišným množstvom možností. Voľba, ktorú dieťaťu ponúkame by mala byť veku a situácii primeraná a samozrejme aj  prijateľná pre nás rodičov.

Žiadna voľba

Celkom bežne existujú v živote aj možnosti, ktoré jednoducho nie sú prijateľné v žiadnom čase a za žiadnych okolností. Ide o voľby z oblasti, ktoré ovplyvňujú zdravie a bezpečnosť. Vášmu dieťaťu jednoducho nikdy neponúknete hru uprostred cesty, hrať futbal nad priepasťou alebo možnosť stravovať sa počas celého dňa iba sladkosťami.

Patria sem však aj také prípady, ktorých nenáležitosť je jasne daná hodnotami, ktoré ako rodina žijete. Ide najmä o oblasť duševných a duchovných hodnôt rodiny. Tu je dôležité, aby deti videli váš životný štýl a hodnoty ktoré žijete tak, aby boli pre nich jasne čitateľné. Sú to pravidlá a zvyklosti týkajúce sa vzťahu k práci, partnerských vzťahov, pravidlá slušného správania, dodržiavanie dohôd, čestnosť, pravdovravnosť… Toto je oblasť, ktorá nás rodičov môže zaskočiť a vedie k podrobnejšiemu rozmýšľaniu o tom, čo v skutočnosti žijeme a čo je len naša úprimná túžba. K tomu jeden priliehavý príklad na objasnenie:

Nakupujete s dieťaťom v obchode, prídete k pokladni, vyložíte tovar na pás a zaplatíte. Dieťa poprosíte, aby vám pomohlo odtlačiť nákupný vozík na miesto, kde ho treba zasunúť a vybrať zálohovaný peniaz. Zrazu k vám dieťa pribehne a donesie z vozíka zatúlaný jogurt, ktorý tam ostal nezaplatený. A tu sa vám práve naskytla príležitosť ako dieťaťu ukázať, že čestnosť nepozná voľbu. Jednoducho idete k pokladni a jogurt zaplatíte. Podobných prípadov by sa dalo nájsť ešte veľa, ako napríklad označenie cestovného lístka aj keď by vás revízor nechytil, prejavovanie galantnosti partnerovi aj za dverami vášho bytu, nepoužívanie hrubých slov a pod.   

 Primeranosť voľby

Účinok poskytnutej voľby sa najlepšie prejaví pri jeho uplatnení v primeraných situáciách. O ktoré ide?

  1. Vyhnutie sa negatívnej odpovedi

Ak sa chcete vyhnúť odmietnutiu dieťaťa vykonať povedzme jednu z denných rutinných záležitostí ako hygiena, môžete mu ponúknuť voľbu medzi dvoma možnosťami.

Napríklad, ak sa vaše trojročné dieťa nechce večer osprchovať alebo okúpať a odporuje, háda sa, môžete vyskúšať nasledovné. Láskavým, ale pevným hlasom sa ho opýtajte či by sa rado okúpalo pred večerou alebo až po nej? “ Ty sa rozhodni, ako ti je príjemnejšie.“ dodajte na záver.

Všimnite si , že táto ponuka neobsahuje možnosť neumyť sa. Dieťa má jasne ohraničené možnosti, ktoré ste síce vybrali vy, ale získava pocit kontroly nad situáciou. To je práve moment, ktorý nahrádza chuť bojovať a vedie k spolupráci s vami.

  1. Zabránenie boju o moc

Ďalšia vhodná príležitosť dať dieťaťu na výber prichádza v momente, keď sa ocitnete v situácii boja kto z koho.

Predstavte si, že máte problém s oblečením, ktoré si vaša šesťročná dcéra vyberá do školy. Nástojí na tom, že bude chodiť v princeznovských šatách alebo starom domácom oblečení, ktoré nie je vhodné do školy.  Namiesto dohadovania vyhraďte zásuvku alebo poličky v skrinke, kde naukladáte veci podľa vás vhodné na nosenie do školy . Potom jej povedzte, že si môže dať čokoľvek z danej zásuvky či poličiek v skrinke. Týmto spôsobom ohraničíte jej výber na ten, ktorý je z vášho pohľadu primeraný. Ona sa tak bude cítiť rozhodujúca a vy už nebudete tá zlá.

Poskytovanie ohraničených možností je zároveň pre dieťa povzbudením, že získava možnosť rozhodovať v ďalších oblastiach svojho života  a pre vás spôsob ako ho v bezpečí niečo nové naučiť.  Pre úplne malé deti je to napríklad voľba, ktorou rukou sa vás bude držať pri prechádzaní cez cestu. Čiže je jedno, ktorú ruku si vyberú pretože máte istotu, že s vami kráčajú.

  1. Podpora spolupráce

Ako deti postupne rastú a dospievajú, rastú a vyvíjajú sa aj ich schopnosti prispievať do spoločného chodu rodiny. Nám rodičom prirodzene život odľahčí každá pomocná ruka. Deti sa však vyvíjajú rôznym tempom a majú odlišné schopnosti či danosti, ktorými môžu poslúžiť. A práve preto k činnostiam, ktoré sú pre úžitok celej rodiny by sme mali pristupovať tak, aby vzájomná spolupráca pomohla k prekonaniu „handicapov“ jednotlivých členov. Spoločné zvládnutie napríklad upratania kuchyne po jedle, pomáha menej zorganizovaným jedincom učiť sa od tých štruktúrovaných, čím začať, kam jedlo odložiť a podobne… Vyhneme sa tak zbytočnému napomínaniu a pobádaniu, ktoré upevňuje negatívne presvedčenia dieťaťa o sebe samom. Preto pouvažujme nad činnosťami, v rámci ktorých ponuka voľby povedie k spolupráci. Takto prispejeme aj ku eliminácii vzájomnej súrodeneckej rivality. Ak ostaneme pri našom kuchynskom príklade, môže to vyzerať aj nasledovne:

Dojedli ste ako rodina večeru, poďakujete za jedlo a vy ako rodič sa opýtate: „Spríjemníme si dnešné upratovanie malou sladkou bodkou alebo obľúbenou pesničkou?“

Opäť si všimnime, že nezúčastniť sa nie je voľba. Tým, že ponúknete deťom možnosť povinnosť si spríjemniť, cítia sa byť spolutvorcami toho ako daná vec prebehne. Začína im na nej záležať, a teda získavajú vnútornú motiváciu sa jej zúčastniť.

Výber prijateľných alternatív

Rovnako dôležité je, byť si istý, že jednotlivé ponúkané voľby, sú pre vás bez výnimky akceptovateľné. Neponúkajte dve možnosti, keď v skutočnosti chcete, aby si dieťa vybralo len práve tú jedinú pre vás „správnu“. To by bolo zásadné zlyhanie! Dieťa by okamžite odhalilo vašu manipuláciu.

Neponúkajte možnosti, ktoré nakoniec nie ste schopní ustáť. Takže ak dieťaťu poviete: „Vyperiem len to, čo sa nachádza v koši na špinavú bielizeň a ostatné budeš musieť nosiť špinavé.“ Musíte si byť istí, že to aj urobíte! Musíte potom vydržať a nepozbierať po izbe pohodené šatstvo a aj to že dieťa bude chodiť do školy v špinavom a pokrčenom oblečení.

Alternatívy a voľby si premyslite vždy dopredu. Ste rozumní a dospelí ľudia, ktorí vedia odhadnúť tri kroky dopredu a vedia domyslieť dôsledky výberu dieťaťa.

Aby voľba fungovala

Podmienkou úspešnosti ponúknutej voľby je, že ste ochotní akceptovať ktorúkoľvek možnosť, ktorú si dieťa z ponuky vyberie. Ak dieťa ďalej argumentuje a žiada ďalšiu možnosť, zopakujte, že sú tieto dve možnosti. Priateľsky mu povedzte, že ak si nevie vybrať ani jednu, urobíte to za neho.

Ponúkané voľby je potrebné rozširovať do ďalších oblastí tak, ako dieťa dospieva. Malé deti dobre reagujú na jednoduché možnosti ako napríklad: „Pôjdeš radšej do kočíka alebo budeš kráčať za ruku vedľa mňa. Vyber si.“

Akonáhle sú už deti väčšie, prichádza do hry aj začlenenie detí do diskusie o tom, čo je a nie je prijateľné. Potom sa vám podarí ponúknuť možnosti, ktoré sú pre obe strany prijateľnejšie a tiež rešpektujúcejšie k jednotlivým potrebám. Zabezpečí vám to zvýšenú pravdepodobnosť fungovania voľby.

Pri starších deťoch sa môžete dohodnúť na zmenách, vyskúšať ich povedzme na týždeň a prípadne ich pozmeniť ak vznikne potreba. Okrem toho zistíte, že sa vaše deti prirodzeným spôsobom zapoja do chodu domácnosti a potrieb rodiny. Buduje sa tým základný princíp filozofie efektívneho rodičovstva, ktorým je: pocit, že niekam patríte a ste pre dané spoločenstvo užitočný.

Používajme múdro vymedzené voľby

Používanie  vymedzenej voľby je jedným z účinných nástrojov bezstresového, pozitívneho rodičovstva. Výsledky vedia byť skutočne dramatické. Preto vás povzbudzujem  milí čitatelia skúste začať používať aj tento nástroj z dielničky efektívneho rodičovstva. Uvidíte ako sa aj vaša domácnosť môže stále viac meniť na miesto vzájomnej spolupráce. Navyše sa budete môcť prichytiť pritom, ako už nemusíte deti naháňať za všetkými ich povinnosťami. Získate tak čas na dobíjanie vlastnej energie, ktorá sa vždy v rodinnom živote zíde. 

A ešte jeden nezanedbateľný bonus. Umenie správne sa rozhodovať vedie deti ku návyku rozmýšľať a sledovať si kam ich rozhodnutia dovedú. Touto cestou si uvedomujú koľko rôznych zručností a vlastností im pritom pomáha, čo už zvládajú, na čo sa môžu u seba spoľahnúť. Budujú si svoju sebaúctu a tým aj odolnosť potrebnú pre ťažké situácie. Od voľby k voľbe sú samostatnejší a zodpovednejší. 

Na záver už len múdre zhrnutie Viktora Frankla:

Na ľudskej slobode je najcennejšia schopnosť zvoliť si za akýchkoľvek okolností svoj vlastný postoj, zvoliť si svoju vlastnú cestu.

Autor článku: Martina Vagačová         Pači sa mi to: