Prihláška

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Vyplnením prihláška dáva objednávateľ súhlas so spracovaním osobných údajov. Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije prevádzkovateľ len na vyššie uvedené účely v rámci vášho oprávneného záujmu a svojich obchodných aktivít. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou na: info@efektivne-rodicovstvo.sk

Zásady ochrany osobných údajov tu