Workshopy sú ďalším spôsobom vzdelávania pre prehlbovanie rodičovských znalostí a súčasne poskytujú možnosť individuálneho rastu.

V ponuke sú tieto workshopy:

 1. Digitálne deti
 2. Emócie –  základ rodičovského majstrovstva
 3. Sebaistota- základný kameň spokojného rodičovstva
 4. Šťastné partnerstvo = šťastná rodina
 5. Efektívne rodičovstvo v kocke

O čom sú workshopy:

 • sú určené pre tých, ktorí majú záujem rásť a pracovať na sebe v roli rodiča. 
 • v priebehu workshopu nie je účastníkom predstavovaná len teória. Vďaka interaktívnym formám dochádza k spolupráci medzi lektorkou a účastníkmi (ako aj navzájom) v dôsledku čoho si ľudia odnášajú viac konkrétnych podnetov do svojich rodín.
 • vytvára sa bezpečný priestor na otváranie tém, kde za pomoci cielených a štrukturovaných otázok získavajú rodičia nový uhol pohľadu na riešené výchovné situácie a objavujú vnútorné zdroje.
 • je to forma vzdelávacej aktivity, pri ktorej lektorka pripraví program tak, aby prostredníctvom rôznych techník (brainstorming, prioritizácia,  spätná väzba, a i.) rodičia pomocou vlastných skúseností a znalostí došli k výstupom, ktoré sú pre nich užitočné. Lektorka je pri tom väčšinou v úlohe facilitátora.
 • Ide o dve stretnutia trvajúce približne dve hodiny, cena: 25 Eur / osoba

 

Najbližšie workshopy ER budú po prázdninách, niekedy od druhej polovice septembra. 

V prípade vášho záujmu, vyplňte prihlášku, akonáhle vypíšeme nové termíny, budeme vás informovať.

 Prihláška

 

Témy workshopov:

Workshop : Digitálne deti  

  • Používanie digitálnych medií a ich dopad na rozvoj dieťaťa. 
  • O čo deti prichádzajú, keď používajú elektroniku.
  • Limitovanie alebo voľný prístup k elektronickým médiám:  aké, koľko, v akom veku ? 
  • Bezpečné pravidlá pri práci na internete. 
  • Digitálny detox pre celú rodinu. 
  • Čo ponúknuť namiesto elektroniky? Existuje vôbec niečo také? 
  • Budovanie vnútornej motivácie k “digitálnej rovnováhe“.

Ak sa workshop koná cez víkend, tieto dve dvojhodinové stretnutia sa konajú v celku.

WorkshopEmócie-  základ rodičovského majstrovstva

Stretnutie 1. – Výchova k emočnej inteligencii. Na tomto stretnutí sa naučíte:

 • Ako fungujú emócie, vrátane niektorých tajomstiev o hneve, ktoré si väčšina ľudí neuvedomuje.
 • Ako pomôcť dieťaťu vyprázdniť naplnený emočný ruksak, a ako ukľudniť najturbulentnejšie emócie.
 • Používanie empatie, k tomu, aby ste vytvorili detskému mozgu, čo  najpriaznivejšie prostredie pre rozvoj k samoregulácii

Stretnutie 2. –  Ovládanie vlastných emócií. Deti závisia na rodičovských schopnostiach sebaovládania, takže naša schopnosť ukludniť sa je našou najdôležitejšou rodičovskou zručnosťou. Na tomto stretnutí získate nástroje na to:

  • Ako si všimnúť, že sa nebezpečne blížite na hranu svojich možností. 
  • Ako sa pomocou účinných techník dostať späť k svojmu pokoju. 

Ak sa workshop koná cez víkend, tieto dve dvojhodinové stretnutia sa konajú v celku.

WorkshopSebaistota- základný kameň spokojného rodičovstva 

Ak od začiatku života s dieťaťom jednáme ÚCTIVO zasievame mu semienko bezpečia a istoty na celý život, ako aj väčšie šance pre získanie sebaistoty. Naša ochota k úctivosti voči dieťaťu začína úctivosťou voči sebe.

 • Čo všetko dokáže a kam ma vedie sebaúcta
 • Zdroje sebaistoty a jej pestovanie
 • Podmínovaná sebaistota: tajné programy, ktoré podmieňujú naše fungovanie 
 • Rozvoj sebadôvery

Workshop : Šťastné partnerstvo = šťastná rodina.  Je určený rodičovským párom (terajším aj budúcim)

  • Ak sa partnerský vzťah má dlhodobo nielen udržať, ale byť napĺňajúci, je dobré vedieť, že existujú špecifické princípy a zručnosti, ktoré vám k tomu pomôžu. 
  • Bude sa hovoriť o investícii do toho, aby ste sa ako partneri spolu smiali, o zhode slov a činov, ktoré tvoria podmienku pre umenie dohodySchopnosť  konsenzu uľahčuje preberanie rizika  a otvorenie cesty k poskytovaniu vzájomnej nezávislosti. Ak k tomuto všetkému pripojíte otvorenosť, teda ochotu stále sa učiť, do vzťahu sa vám dostane čerstvý vietor a udrží ho pevný.  
  • Špeciálna kapitola vzťahu sa začína RODIČOVSTVOM. Deti so sebou prinášajú do partnerského vzťahu okrem pocitov radosti a naplnenia aj stres a riziká. Zadefinujeme si základné princípy k tomu, aby sa rodina rozvíjala ako celok. Pôjde o  slobodu jedinečnosť– lásku– pravdu.

Workshop : Efektívne rodičovstvo v kocke. Špeciálny workshop len pre mužov – otcov

Ponuka špeciálneho workshopu pre mužov – otcov, ktorí nemajú čas (niekedy aj chuť) navštevovať dlhodobé kurzy o výchove, ale radi by aktívne uchopili a rozvíjali vzťah s dieťaťom. To, čo by k tomu mohlo pomôcť, je stručné, jasné a logické vysvetlenie princípov Efektívneho rodičovstva, pričom sa nemusia ostýchať klásť otázky, lebo v skupine budú – samí muži.

Za štyri hodiny si prejdeme témy, ktoré ich systematickým a jasným spôsobom vovedú do zručností Efektívneho rodičovstva. Budeme hovoriť o tom, ako chápať správanie detí a aktívne ho ovplyvňovať, vzájomný rešpekt a úcta, princípy povzbudzovania, prejavy porozumenia a lásky ako aj budovanie detskej sebadôvery a zdravého vzťahu.

Ak sa workshop koná cez víkend, tieto dve dvojhodinové stretnutia sa konajú v celku.

Skúsenosti rodičov Aktuálna ponuka