Workshopy ER

Workshopy sú ďalším spôsobom vzdelávania pre prehlbovanie rodičovských znalostí a súčasne poskytujú možnosť individuálneho rastu.

Aktuálne workshopy:

momentálne nie sú žiadne v ponuke

 Prihláška

Po úhrade poplatku bude poslaný mail s linkom na pripojenie. Prihlásenie je možné najneskôr 24 hod. pred začatím prednášky.

 

O čom sú workshopy:

 • sú určené pre tých, ktorí majú záujem rásť a pracovať na sebe v roli rodiča. 
 • v priebehu workshopu nie je účastníkom predstavovaná len teória. Vďaka interaktívnym formám dochádza k praktickej spolupráci medzi lektorkou a účastníkmi (ako aj navzájom) v dôsledku čoho si ľudia odnášajú viac konkrétnych podnetov do svojich rodín.
 • vytvára sa bezpečný priestor na otváranie tém, kde za pomoci cielených a štrukturovaných otázok získavajú rodičia nový uhol pohľadu na riešené výchovné situácie a objavujú svoje hlboké vnútorné zdroje.
 • lektorka pripraví program tak, aby pomocou „sprevádzania“ došli rodičia pomocou vlastných skúseností a znalostí k výstupom, ktoré sú pre nich autentické, jedinečné a užitočné. 
 • Ide o stretnutie trvajúce približne tri hodiny, cena: 25 Eur / osoba

V ponuke sú tieto workshopy:

 1. Digitálne deti
 2. Emócie –  základ rodičovského majstrovstva
 3. Emočný koučing detí prakticky
 4. Pomoc dieťaťu uviaznutému v zlosti
 5. Sebaistota- základný kameň spokojného rodičovstva
 6. Šťastné partnerstvo = šťastná rodina
 7. Efektívne rodičovstvo v kocke

Témy workshopov:

Workshop : Digitálne deti  

  • Používanie digitálnych medií a ich dopad na rozvoj dieťaťa. 
  • O čo deti prichádzajú, keď používajú elektroniku.
  • Limitovanie alebo voľný prístup k elektronickým médiám:  aké, koľko, v akom veku ? 
  • Bezpečné pravidlá pri práci na internete. 
  • Digitálny detox pre celú rodinu. 
  • Čo ponúknuť namiesto elektroniky? Existuje vôbec niečo také? 
  • Budovanie vnútornej motivácie k “digitálnej rovnováhe“.

WorkshopEmócie-  základ rodičovského majstrovstva

Výchova k emočnej inteligencii. 

 • Ako fungujú emócie, vrátane niektorých tajomstiev o hneve, ktoré si väčšina ľudí neuvedomuje.
 • Ako pomôcť dieťaťu vyprázdniť naplnený emočný ruksak, a ako ukľudniť najturbulentnejšie emócie.
 • Používanie empatie, k tomu, aby ste vytvorili detskému mozgu, čo  najpriaznivejšie prostredie pre rozvoj k samoregulácii

Ovládanie vlastných emócií.

Deti závisia na rodičovských schopnostiach sebaovládania, takže naša schopnosť ukludniť sa je našou najdôležitejšou rodičovskou zručnosťou. Naučíte sa, ako sa pomocou účinných techník dostať späť k svojmu pokoju. 

 

Workshop : Emočný koučing detí prakticky

 • Zameranie na zvládnutie praktických techník budujúcich pozitívne vnútorné nastavenie detí (aj dospelých).
 • Spracovanie ťažkých až bolestivých zážitkov na prijateľnú skúsenosť.
 • Získanie účinných nástrojov pre každodenné priebežné uvoľňovanie emočného napätia.

Workshop: Pomoc dieťaťu uviaznutému v zlosti

Kričanie,búchanie, hryzanie, pľuvanie a iné potiaže pri hre a interakcii s okolím.

Ide o stavy, keď vás agresívne správanie dieťaťa stresuje a zahanbuje. Dobrou správou je, že existujú pokojné nástroje a prístupy, ktorými môžete v súkromí agresivitu  vyriešiť. Sú špeciálne nápomocné a kritické pre deti, ktoré prešli náročnou skúsenosťou v rannom detstve (náročný pôrod, invazívna medicínska liečba, alebo významná separácia od opatrovateľa.)

Workshop ponúka:

 • Porozumenie koreňom agresivity dieťaťa.
 • Nadobudnutie rodičovskej sebaistoty v efektívnom ukončení násilného správania.
 • Získanie nástrojov pre oslovenie agresivity detí, ktoré sú všeobecne použiteľné pre kohokoľvek.

WorkshopSebaistota- základný kameň spokojného rodičovstva 

Ak od začiatku života s dieťaťom jednáme ÚCTIVO zasievame mu semienko bezpečia a istoty na celý život, ako aj väčšie šance pre získanie sebaistoty. Naša ochota k úctivosti voči dieťaťu začína úctivosťou voči sebe.

 • Čo všetko dokáže a kam ma vedie sebaúcta
 • Zdroje sebaistoty a jej pestovanie
 • Podmínovaná sebaistota: tajné programy, ktoré podmieňujú naše fungovanie 
 • Rozvoj sebadôvery

Workshop : Šťastné partnerstvo = šťastná rodina.  Je určený rodičovským párom (terajším aj budúcim)

  • Ak sa partnerský vzťah má dlhodobo nielen udržať, ale byť napĺňajúci, je dobré vedieť, že existujú špecifické princípy a zručnosti, ktoré vám k tomu pomôžu. 
  • Bude sa hovoriť o investícii do toho, aby ste sa ako partneri spolu smiali, o zhode slov a činov, ktoré tvoria podmienku pre umenie dohodySchopnosť  konsenzu uľahčuje preberanie rizika  a otvorenie cesty k poskytovaniu vzájomnej nezávislosti. Ak k tomuto všetkému pripojíte otvorenosť, teda ochotu stále sa učiť, do vzťahu sa vám dostane čerstvý vietor a udrží ho pevný.  
  • Špeciálna kapitola vzťahu sa začína RODIČOVSTVOM. Deti so sebou prinášajú do partnerského vzťahu okrem pocitov radosti a naplnenia aj stres a riziká. Zadefinujeme si základné princípy k tomu, aby sa rodina rozvíjala ako celok. Pôjde o  slobodu jedinečnosť– lásku– pravdu.

Workshop : Efektívne rodičovstvo v kocke. Špeciálny workshop len pre mužov – otcov

Ponuka špeciálneho workshopu pre mužov – otcov, ktorí nemajú čas (niekedy aj chuť) navštevovať dlhodobé kurzy o výchove, ale radi by aktívne uchopili a rozvíjali vzťah s dieťaťom. To, čo by k tomu mohlo pomôcť, je stručné, jasné a logické vysvetlenie princípov Efektívneho rodičovstva, pričom sa nemusia ostýchať klásť otázky, lebo v skupine budú – samí muži.

Za štyri hodiny si prejdeme témy, ktoré ich systematickým a jasným spôsobom vovedú do zručností Efektívneho rodičovstva. Budeme hovoriť o tom, ako chápať správanie detí a aktívne ho ovplyvňovať, vzájomný rešpekt a úcta, princípy povzbudzovania, prejavy porozumenia a lásky ako aj budovanie detskej sebadôvery a zdravého vzťahu.

 

Skúsenosti rodičov