Ako vychovávať v období detského vzdoru

Loading Map....

Dátum/čas
Dátum - 19.03.18
Čas - 17:30 - 19:00

Miesta konania
Materské centrum Modráčik

Kategórie


Častokrát je obdobie detského vzdoru  označované rôznymi pre rodičov desivými nálepkami. A tak mnohí  očakávame, kedy to už na „neho príde“. Rozumieme, čo sa vlastne v tomto čase vzdoru s dieťaťom odohráva? O čo vlastne ide a ako byť v ťažkých chvíľach nápomocným? Toto stretnutie vám ponúkne možnosti ako  nájsť  kľúč k porozumeniu prekvapivých situácií  a zaujať konštruktívny prístup. To všetko na situáciách, ktoré sami prežívate. Príďte na interaktívnu prednášku s Martinou Vagačovou. Tešíme sa na vás!

Prihlášky :  posielať do 12. 3. 2018 na  mcmodracik@gmail.com        Vstupné:  13  €  (min. 10 záujemcov)