Ako vychovávať v období detského vzdoru

Loading Map....

Dátum/čas
Dátum - 09.03.19
Čas - 16:00 - 17:30

Miesta konania
Petržalské centrum pre rodiny

Kategórie


Častokrát je obdobie detského vzdoru označované rôznymi pre rodičov desivými nálepkami. A tak mnohí očakávame, kedy to už na „neho príde“. Rozumieme, čo sa vlastne v tomto čase vzdoru s dieťaťom odohráva? O čo vlastne ide a ako byť v ťažkých chvíľach nápomocným? Toto stretnutie vám ponúkne možnosti ako nájsť kľúč k porozumeniu prekvapivých situácií a zaujať konštruktívny prístup. To všetko na situáciách, ktoré sami prežívate.

Martina Vagačová – lektorka Efektívneho rodičovstva sa teší na vás:)

PRIHLÁŠKY: info@centrumprerodiny.sk
VSTUPNÉ: 10 €/os.
minimálny počet osôb: 10