Ako vychovávať v období detského vzdoru

Loading Map....

Dátum/čas
Dátum - 12.12.19
Čas - 17:30 - 19:00

Miesta konania
Materské centrum Budatko

Kategórie


Častokrát je obdobie detského vzdoru  označované rôznymi pre rodičov desivými nálepkami. A tak mnohí  očakávame, kedy to už na „neho príde“. Rozumieme, čo sa vlastne v tomto čase vzdoru s dieťaťom odohráva? O čo vlastne ide a ako byť v ťažkých chvíľach nápomocným? Toto stretnutie vám ponúkne možnosti ako  nájsť  kľúč k porozumeniu prekvapivých situácií  a zaujať konštruktívny prístup. To všetko na situáciách, ktoré sami prežívate.

Príďte na interaktívnu prednášku s Martinou Vagačovou

Tešíme sa na vás!

Prihlášky :   www.budatko.sk/semafor                                                    Vstupné:  10 €  (min. 8 záujemcov)