Efektívne rodičovstvo – praktická cesta k rodinnej harmónii

Loading Map....

Dátum/čas
Dátum - 28.01.19
Čas - 16:00 - 17:30

Miesta konania
RC Ráčik

Kategórie


Viete, že je  možné, cítiť sa v rodičovskej úlohe príjemne a pohodlne?

Viete, že existuje cesta ako vychovať zodpovedné, spolupracujúce a šťastné dieťa?

Viete, že môžete vytvoriť šťastný domov so zázemím podpory, porozumenia a lásky?

Ak hľadáte odpoveď na tieto otázky, koncept efektívneho rodičovstva, založený na rešpektujúcom a bezpodmienečne prijímajúcom prístupe vám ich ponúka. Rodič tu zastáva rolu sprievodcu na ceste rastu a budovania dieťaťa. Toto robí predovšetkým prostredníctvom rešpektovania jeho jedinečnosti, učí ho rozmýšľať a vytvára príležitosti rozhodovať sa o tom, čo je správne a dôležité. Kladie dôraz na preberanie potrebnej zodpovednosti, čím pomáha dieťaťu osamostatňovať sa a cítiť svoju dôležitosť v rámci spoločenstva, v ktorom žije. To všetko v atmosfére bezpodmienečného prijatia, lásky a dôvery, ktoré tvoria základ vzťahu medzi dieťaťom a rodičom.

Príďte na interaktívnu prednášku s Martinou Vagačovou