Povzbudzovanie: priama cesta k sebavedomiu, sebadôvere a sebaúcte. PRE KORONA VÍRUS ZRUŠENÉ

Loading Map....

Dátum/čas
Dátum - 25.03.20
Čas - 18:00 - 20:00

Miesta konania
Makovice - centrum vzdelávania...

Kategórie


Výchova povzbudzovaním mení deti aj rodičov. Rozvíja osobnosť, ktorá  vníma a vyjadruje svoje pocity, potreby, názory a schopnosti. Tak sa učí aktívne vytvárať a riadiť si vlastný život. Pozrieme sa na to ako pomáhame deťom vytvoriť si silný pocit sebadôvery. Zistíme, či skutočne pri nich stojíme a podporujeme ich, keď zlyhávajú. Či ich vedieme k tomu, aby videli chybu ako výzvu nájsť konštuktívne riešenie.

Rodičovské povzbudenie znamená objavovanie detskej krásy a zrelosti, umožniť vrastanie do slobody a samostatnosti.

Kde:  Makovice – centrum vzdelávania Stupava

Kedy: 25. 3. 2020, 18:00 -20:00 hod.

Cena: 12 €/osoba

Prihlásenie: makovice.park@gmail.com

Seminár vedie RNDr. Martina Vagačová – http://martina.vagacova.sk/