Seminár pre učiteľov: Práca s vnútornou motiváciou detí v slobodnom vzdelávaní

Loading Map....

Dátum/čas
Dátum - 13.05.19
Čas - 18:00 - 19:30

Miesta konania
Jurta - Záhradkárska osada

Kategórie


Motivácia v učení, kde pracujeme  s vnútornými cieľmi má odlišné zameranie ako používanie výkonu. Nejde  o merateľné ciele.  Ide  o pestovanie schopnosti emočnej regulácie a odolnosti, rozvoj túžby po zvedavosti, súcite a kreativite, povzbudzovanie k záujmu o druhých.  Súčasne podporujeme deti  v oblastiach záujmov, ktoré ich bavia. Skúsime si odpovedať ako hľadať rovnováhu medzi aktuálnym chcením a potrebou.

S lektorkou Efektívneho rodičovstva Martinou Vagačovou

KDE:            Záhradkárska osada, Fajgalská cesta, Pezinok

KEDY:         pondelok  13. 5. 2019, 18:00 – 19:30 hod.

Prihlášky:  posielať do 10. 5. na adresu zbelovicova@gmail.com, počet miest je limitovaný.                               Vstupné: 10 €

Viac o Efektívnom rodičovstve na: https://efektivne-rodicovstvo.sk/kurzy-efektivneho-vyucovania/