Referencie – Kurzy efektívneho vyučovania

Kurz efektívneho vyučovania – ZŠ Karloveská 61, november 2018

Z pohľadu objednávateľa a zároveň účastníka kurzu musím povedať, že kurz naplnil ciele a očakávania, ktoré vychádzali z projektu Škola inkluzionistov – Nie je škola ako škola (nie je žiak ako žiak). Vybraní učitelia sa aj prostredníctvom interaktívnych aktivít priblížili k tomu ako efektívnejšie vychovávať a aké prostriedky, formy a metódy k tomu využívať. Lektorka kurzu pôsobila na všetkých zúčastnených veľmi motivačne a zároveň komunikačne veľmi zdatne. Priateľská a uvoľnená atmosféra otvorila množstvo zaujímavých konverzačných tém. 12 hodín spoločných stretnutí bolo dostatočných na pokrytie hlavných tém z oblasti komunikácie a riešenia rôznych problémových situácií pri výchove. Avšak k hlbšiemu vniknutiu do tém a hlavne k ich aplikácií v školskom prostredí si vyžaduje ešte minimálne ďalších 12 hodín praktického seminára, poprípade niečo ako „supervízia“. Tu by mohli učitelia za pomoci lektora reflektovať už praktické používanie efektívnych ciest pri výchove žiakov v školskom prostredí, poprípade si vytvoriť vlastný model cesty s prvkami efektívnej výchovy akou sa učiteľ pri výchove bude uberať. Veľmi pozitívne hodnotím, že sa učiteľom otvorili nové cesty komunikácie učiteľ – žiak, učiteľ – rodič, učiteľ – učiteľ. Tento kurz určite odporúčam pre všetky školy, ktoré majú záujem zmeniť pohľad na výchovu a hlavne sa naozaj zaoberať výchovou, ktorá je efektívna pre všetkých zúčastnených. Pre samotných učiteľov je to veľmi obohacujúce, keď sa môžu stretávať pravidelne v malej komunite so svojimi kolegami a zároveň sa tým otužujú a skvalitňujú vzťahy na pracovisku.

Školský špeciálny pedagóg Mgr. Adam Škopp, ZŠ Karloveská 61